фізичний та цифровий світ

Від сигналів до пакетів

1. A System View of Communications: From Signals to Packets (Part 3)/ Система Вид зв'язку: від сигналів у пакети (Частина 3) 

https://www.edx.org/course/system-view-communications-signals-hkustx-elec1200-3x#!

2. A System View of Communications: From Signals to Packets (Part 1)/ Система Вид зв'язку: від сигналів до пакетів (Частина 1)