Web

Побудова ігор та Web додатків

Надано посилання на навчальні курси по вивченню методів та принципів побудови ігор та Веб додатків

c Платні курси (ціни від 20 до 50$)

1. Unity: как сделать свою игру? Программирование игр на C#   https://www.udemy.com/unity-program-game/

2. UNITY: как сделать свою игру? Основные концепции  https://www.udemy.com/unity-make-your-game/