Інше цікаве

1. Technology Commercialization, Part 1: Setting up your Idea Filtering System - Комерціалізація технологій, частина 1: створення власної системи фільтрації ідей  

https://www.coursera.org/course/techcommercialpart1

2. Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills - Успішні переговори: Основні стратегії та навички

Фінанси

1.  Asset Pricing, Part 1 - Оцінка фінансових активів, частина 1             

https://www.coursera.org/course/assetpricing

2.  An Introduction to Financial Accounting - Вступ у Фінанси  

https://www.coursera.org/course/accounting

3.  Corporate Finance Essentials - Основи корпоративних фінансів             

Маркетинг

1. Advertising and Society - Реклама і суспільство

https://www.coursera.org/course/adsoc

2. Understanding Media by Understanding Google - Розуміння засобів масової інформації через розуміння Google

 https://www.coursera.org/course/googlemedia

3. An Introduction to Marketing - Вступ до маркетингу

Менеджмент

1.International Organizations Management Управління міжнародними організаціями

https://www.coursera.org/course/interorg

2.On Strategy : What Managers Can Learn from Philosophy - PART 1 Стратегія: Що Менеджери можуть дізнатися з філософії - Частина 1

https://www.coursera.org/course/businessandphilo

Підприємництво

1. Developing Innovative Ideas for New Companies: The First Step in Entrepreneurship - Розробка інноваційних ідей для нових компаній: перший крок до підприємництва

https://www.coursera.org/course/innovativeideas

2. Global Business Environment II - Глобальне бізнес середовище II

https://www.coursera.org/course/globalbusiness2

Алгоритми

1. Bioinformatics Algorithms (Part 1)Алгоритми в біоінформатиці, частина І

https://www.coursera.org/course/bioinformatics

2. Statistical Mechanics: Algorithms and Computations Статистична механіка: Алгоритми і обчислення

https://www.coursera.org/course/smac

3. Bioinformatics: Introduction and Methods Біоінформатика: вступ та методи

Інфокомунікаційні системи

1. Monitoring Transmitted Data/Моніторинг переданих даних  

https://www.udemy.com/hacking-academy-monitoring-transmitted-data/?dtcode=Fsk4XHq3gfuE

2. Zabbix Network Monitoring Essentials/Основи моніторингу мереж Zabbix 

https://www.udemy.com/zabbix-network-monitoring-essentials/?dtcode=MvcdzEn3gfuE

Захист інформації

1. Information Security and Risk Management in Context / Інформаційна безпека та керування ризиками в сучасних умовах

https://www.coursera.org/course/inforiskman

2. Cybersecurity and Its Ten Domains / Кібербезпека та десять сфер її застосування

https://www.coursera.org/learn/cyber-security-domain

3. Cryptography / Криптографія

Бездротовий зв’язок

1. Introduction to Wireless Communications/Введення у бездротовий зв’язок

https://www.udemy.com/introduction-to-wireless-communications/?dtcode=G3lS9Za3g4cz

2. Wireless Communication Emerging Technologies/Бездротовий зв’язок, нові технології

https://ru.coursera.org/learn/wireless-communication-technologies

Сторінки