Курси по Computer Sciences

 • Веб програмування

1. Intro to HTML and CSS / Вступ в HTML та CSS   

https://www.udacity.com/course/intro-to-html-and-css--ud304

2. JavaScript Basics / Основи JavaScript  

https://www.udacity.com/course/javascript-basics--ud804

3. How to use git and github / Як використовувати Git та Github                              

https://www.udacity.com/course/how-to-use-git-and-github--ud775

4. Programming foundations with Python / Основи програмування на Python 

https://www.udacity.com/course/programming-foundations-with-python--ud036

5. Intro to relational databases / Вступ до реляційних баз даних 

https://www.udacity.com/course/intro-to-relational-databases--ud197

6. Full Stack foundations / Основи «фулл стак» 

https://www.udacity.com/course/full-stack-foundations--ud088

7. Authentication & Authorization: OAuth / Аутентифікація і авторизація: OAuth 

https://www.udacity.com/course/authentication-authorization-oauth--ud330                                              

8. Responsive Web Design Fundamentals / Основи адаптивного веб-дизайну 

https://www.udacity.com/course/responsive-web-design-fundamentals--ud893                                         

9. Responsive Images / Адаптивні картинки  

https://www.udacity.com/course/responsive-images--ud882

10 Browser Rendering Optimization / Оптимізація браузерного представлення 

https://www.udacity.com/course/browser-rendering-optimization--ud860

11. Developing Scalable Apps in Python / Розробка масштабованих додатків на Python 

https://www.udacity.com/course/developing-scalable-apps-in-python--ud858

12. JavaScript Design Patterns / Дизайн шаблонів на JavaScript 

https://www.udacity.com/course/javascript-design-patterns--ud989

13. JavaScript Testing / Тестування JavaScript 

https://www.udacity.com/course/javascript-testing--ud549

14. Web Development / Веб-програмування  

https://www.udacity.com/course/web-development--cs253

15. Object-Oriented JavaScript / Об'єктно-орієнтований JavaScript 

https://www.udacity.com/course/object-oriented-javascript--ud015

16. HTML5 Canvas / Canvas HTML5        

https://www.udacity.com/course/html5-canvas--ud292

17. Intro to jQuery / Введення до jQuery   

https://www.udacity.com/course/intro-to-jquery--ud245

18. Intro to AJAX / Введення до AJAX   

https://www.udacity.com/course/intro-to-ajax--ud110

19. Intro to Point & Click App Development / Введення в розробку  Point & Click додатків 

https://www.udacity.com/course/intro-to-point-click-app-development--ud162

20. Developing Scalable Apps in Java / Розробка масштабованих додатки в Java 

https://www.udacity.com/course/developing-scalable-apps-in-java--ud859

22. Computer Networking / Комп'ютерні мережі       

https://www.udacity.com/course/computer-networking--ud436

23. Mobile Web Development / Мобільне Веб-програмування 

https://www.udacity.com/course/mobile-web-development--cs256

24. Website Performance Optimization / Оптимізація продуктивності сайту  

https://www.udacity.com/course/website-performance-optimization--ud884

25. HTML5 Game Development / Розробка ігор в HTML5    

https://www.udacity.com/course/html5-game-development--cs255

26. How to Build a Website for your Business using Wordpress / Як написати сайт для Вашого бізнесу з використанням Wordpress 

https://www.udemy.com/how-to-build-a-website-for-your-business-using-wordpress/?dtcode=K5ypc1i2YKwn

27. Learn HTML5 from W3C Вивчаємо HTML5 з W3C       

https://www.edx.org/course/learn-html5-w3c-w3cx-html5-1x

28. Introduction to Bootstrap – A Tutorial / Вступ до Bootstrap - урок        

https://www.edx.org/course/introduction-bootstrap-tutorial-microsoft-dev203x-0 

29. Learn Essential Javascript Fundamentals from an Expert / Вчимося фундаментальним основам Javascript у експерта 

https://www.udemy.com/learn-javascript-fundamentals-in-an-hour/?dtcode=aKWeaqW2YKwn

30. Foundations of Computer Graphics / Основи комп’ютерної графіки        

https://www.edx.org/course/foundations-computer-graphics-uc-berkeleyx-cs184-1x

 

 • Безпека

1. Cryptography / Криптографія

https://www.coursera.org/course/cryptography

2. Surveillance Law / Закон відео спостереження

https://www.coursera.org/course/surveillance

3. Software Security / Безпека програмних продуктів

https://www.coursera.org/course/softwaresec

4. Usable Security / Практична безпека

https://www.coursera.org/course/usablesec

5. Cryptography I / Криптографія, частина І

https://www.coursera.org/course/crypto

6. Cryptography II / Криптографія, частина ІІ

https://www.coursera.org/course/crypto2

7. Computer Security / Комп’ютерна безпека

https://www.coursera.org/course/security

8. Malicious Software and its Underground Economy: Two Sides to Every Story / Зловмисне програмне забезпечення і його підпільна економіка: дві сторони медалі

https://www.coursera.org/course/malsoftware

9. Designing and Executing Information Security Strategies / Проектування і проведення стратегії інформаційної безпеки

https://www.coursera.org/course/infosec

10. Hardware Security / Безпека апаратури

https://www.coursera.org/course/hardwaresec 

11. Internet History, Technology, and Security / Історія інтернету, технології та безпека

https://www.coursera.org/course/insidetheinternet

12. Applied Cryptography / Прикладна криптографія 

https://www.udacity.com/course/applied-cryptography--cs387

 

 • Android

1. Creative, Serious and Playful Science of Android Apps / Наукові основи творчих, серйозних та грайливих андроїд-додатків

https://www.coursera.org/course/androidapps101

2. Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems / Програмування мобільних додатків для портативних андроїд-систем

https://www.coursera.org/course/android

3. Pattern-Oriented Software Architectures: Programming Mobile Services for Android Handheld Systems / Шаблонно-орієнтована архітектура програмного забезпечення: програмування мобільних послуг для портативних андроїд-систем

https://www.coursera.org/course/posa

4. Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems / Програмування мобільних додатків для портативних андроїд-систем

https://www.coursera.org/course/android

5. How to publish an Android App the right way Як правильно публікувати додаток для Андроїда 

https://www.udemy.com/how-to-publish-an-android-app-the-right-way/?dtcode=TG6U5LX2YKwn

6. Developing Android Apps Розробка програм для Android 

https://www.udacity.com/course/developing-android-apps--ud853

7. Android Performance Продуктивність Android 

https://www.udacity.com/course/android-performance--ud825

8. Android Development for Beginners  Android-розробка для початківців 

https://www.udacity.com/course/android-development-for-beginners--ud837

9. Advanced Android App Development Розробка на Android для продвинутих розробників 

https://www.udacity.com/course/advanced-android-app-development--ud855

10. Android Design for Developers Проектування на Android для розробників 

https://www.udacity.com/course/android-design-for-developers--ud862

11. Android Ubiquitous Computing Розподілені обчислення на Android 

https://www.udacity.com/course/android-ubiquitous-computing--ud875

12. Google Play Services Послуги Google Play 

https://www.udacity.com/course/google-play-services--ud876

13. Gradle for Android and Java Gradle для Android та Java 

https://www.udacity.com/course/gradle-for-android-and-java--ud867

 

 • Операційні системи

1. Linux Command Line Basics / Основи командного рядка в Linux

https://www.udemy.com/linux-command-line-volume1/?dtcode=IcygTDg2YKrp

2. Command Line Essentials: Git Bash for Windows / Основи командного рядка: Git Bash для Windows 

https://www.udemy.com/git-bash/?dtcode=M2jzill2YKrp

3. Introduction To Linux CentOS 7 / Вступ до Linux CentOS 7

https://www.udemy.com/introduction-to-linux-centos-7/?dtcode=JujLDoE2YKrp

4. Master Your Mac - 10 Top Yosemite Tips and Tricks / Керуємо вашим Мас: топ-10 порад і хитрощів від Yosemite 

https://www.udemy.com/10-top-yosemite-tips-and-tricks/?dtcode=k1ZL1OI2YKrp

5. Linux Alternatives to Windows Applicationsт / Альтернативи Linux для додатків Windows

https://www.udemy.com/linux-alternatives-for-windows-applications/?dtcode=NVwZbrN2YKrp

6. Jailbreaking Strategies and Secrets for iOS 8 and Others / Стратегії Jailbreaking і секрети для iOS 8 та інших 

https://www.udemy.com/how-to-jailbreak-ios-8/?dtcode=y9PT5eb2YKrp

7. Ubuntu Linux : An Absolute Beginner's Tutorial Guide / Ubuntu Linux: інструкція для початківців 

https://www.udemy.com/ubuntu-linux-an-absolute-beginners-tutorial-guide/?dtcode=pSmjomW2YKrp

8. Windows 8.1 Developer Training: Geek Edition Jump Start  / Windows 8.1 тренування розробників Jump Start 

https://www.udemy.com/windows-81-developer-training-geek-edition-jump-start/?dtcode=MZtugTe2YKrp

9. Windows 10 / Windows 10 

https://www.udemy.com/windows-10-primer/?dtcode=2RUNBut2YKrp

10. Introduction to Linux / Вступ до Linux                  

https://www.edx.org/course/introduction-linux-linuxfoundationx-lfs101x-2

11. Introduction to Operating Systems/ Вступ до операцийних систем

https://www.udacity.com/course/introduction-to-operating-systems--ud923

 

 • Алгоритми

1. Bioinformatics Algorithms (Part 1) / Алгоритми в біоінформатиці, частина І

https://www.coursera.org/course/bioinformatics

2. Statistical Mechanics: Algorithms and Computations / Статистична механіка: Алгоритми і обчислення

https://www.coursera.org/course/smac

3. Bioinformatics: Introduction and Methods / Біоінформатика: вступ та методи

https://www.coursera.org/course/pkubioinfo

4. Algorithms, Biology, and Programming for Beginners / Алгоритми, біологія та програмування для початківців

https://www.coursera.org/course/algobioprogramming

5. Algorithms, Part II / Алгоритми, частина II

https://www.coursera.org/course/algs4partII

6. Bioinformatics Algorithms (Part 1) / Алгоритми в біоінформатики, частина І

https://www.coursera.org/course/bioinformatics

8. Algorithms: Design and Analysis, Part 1 / Алгоритми: побудова та аналіз, частина І

https://www.coursera.org/course/algo

9. Master Algorithmic Programming Techniques​

https://www.coursera.org/specializations/data-structures-algorithms

10. Algorithms on Graphs

https://www.coursera.org/learn/algorithms-on-graphs

11. Algorithms on Strings

https://www.coursera.org/learn/algorithms-on-strings

12. Advanced Algorithms and Complexity

https://www.coursera.org/learn/advanced-algorithms-and-complexity

13. Approximation Algorithms Part I

https://www.coursera.org/learn/approximation-algorithms-part-1

14. Analysis of Algorithms

https://www.coursera.org/learn/analysis-of-algorithms

15. Розробка та аналіз алгоритмів

http://edx.prometheus.org.ua/courses/KPI/Algorithms101/2015_Spring/about 

 

 • Python

1. CS For All: Introduction to Computer Science and Python Programming / Інформатика для всіх: Вступ до інформатики і програмування мовою Python        

https://www.edx.org/course/cs-all-introduction-computer-science-harveymuddx-cs005x

2. Python programming quick look / Швидкий огляд програмування python

https://www.udemy.com/python-programming-quick-look/?dtcode=MpzI1kQ2YK6W

3. A Gentle Introduction to Python Programming / Вступ до Python Programming

https://www.udemy.com/a-gentle-introduction-to-python-rogramming/?dtcode=XtOvzxs2YKNS

4.  Programming for Everybody (Python) / Програмування для всіх (мова Python)

https://www.coursera.org/course/pythonlearn

5. Python Data Structures

https://www.coursera.org/learn/python-data

6. Using Databases with Python

https://www.coursera.org/learn/python-databases

7. Python for Genomic Data Science

https://www.coursera.org/learn/python-genomics

8. Applied Machine Learning in Python​

https://www.coursera.org/learn/python-machine-learning

9. Using Python to Access Web Data

https://www.coursera.org/learn/python-network-data

10. Introduction to Data Science in Python

https://www.coursera.org/learn/python-data-analysis

11. An Introduction to Interactive Programming in Python (Part 1)

https://www.coursera.org/learn/interactive-python-1

 

 • Java

1. Introduction to Programming with Java - Part 1: Starting to Program in Java / Вступ до програмування з Java – Частина1: Починаємо програмувати з Java

https://www.edx.org/course/introduction-programming-java-part-1-uc3mx-it-1-1x 

2. Introduction to Java Programming – Part 2 / Вступ до Java програмування – Частина 2     

https://www.edx.org/course/introduction-java-programming-part-2-hkustx-comp102-2x 

3. Java SE 6 Programlama Temeller / Тренування програмуванню на Java SE 6 

https://www.udemy.com/temel-java-egitim-dersleri/?dtcode=94nLVnW2YK6W

4.  Java for Android

https://www.coursera.org/learn/java-for-android

5. Java Programming

https://www.coursera.org/learn/java-programming-recommender

6. Object Oriented Programming in Java

https://www.coursera.org/specializations/java-object-oriented

7. Java Programming: Principles of Software Design

https://www.coursera.org/learn/java-programming-design-principles

8.  Java Programming: Arrays, Lists, and Structured Data

https://www.coursera.org/learn/java-programming-arrays-lists-data

9. Java Programming: Solving Problems with Software

https://www.coursera.org/learn/java-programming

10. Advanced Data Structures in Java

https://www.coursera.org/learn/advanced-data-structures

11. Software Construction in Java

https://www.edx.org/course/software-construction-java-mitx-6-005-1x

12. Advanced Software Construction in Java

https://www.edx.org/course/advanced-software-construction-java-mitx-6-005-2x

13. Introduction to Programming with Java Part 2: Writing Good Code

https://www.edx.org/course/introduction-programming-java-part-2-uc3mx-it-1-2x

14. Introduction to Java Programming – Part 2

https://www.edx.org/course/introduction-java-programming-part-2-hkustx-comp102-2x-1

15. AP Computer Science A: Java Programming

https://www.edx.org/course/ap-computer-science-java-programming-purduex-cs180-1x

16. Introduction to Java Programming – Part 1

https://www.edx.org/course/introduction-java-programming-part-1-hkustx-comp102-1x-1

17. Introduction to Programming with Java Part 1: Starting to Code with Java

https://www.edx.org/course/introduction-programming-java-part-1-uc3mx-it-1-1x-0

18. From Java to Android for Beginners

https://www.edx.org/xseries/java-android-beginners

 

 • Cloud Computing

1. Cloud Computing Concepts / Поняття хмарних обчислень

https://www.coursera.org/course/cloudcomputing

2. Cloud Computing Applications / Застосування хмарних обчислень

https://www.coursera.org/course/cloudapplications

3. Programming Cloud Services for Android Handheld Systems / Програмування хмарних послуг для портативних андроїд-систем

https://www.coursera.org/course/mobilecloud

4. Cloud Networking / Хмарні мережі

https://www.coursera.org/course/cloudnetworking

 

 

 • Штучний інтелект/ Робототехніка

1. Artificial Intelligence / Штучний інтелект           

https://www.edx.org/course/artificial-intelligence-uc-berkeleyx-cs188-1x-0  

2. Intro to Artificial Intelligence / Введення в штучний інтелект 

https://www.udacity.com/course/intro-to-artificial-intelligence--cs271

3. Artificial Intelligence for Robotics / Штучний інтелект робототехніки 

https://www.udacity.com/course/artificial-intelligence-for-robotics--cs373

4. Artificial Intelligence Planning

https://www.coursetalk.com/providers/coursera/courses/artificial-intelligence-planning

5. Underactuated Robotics

https://www.edx.org/course/underactuated-robotics-mitx-6-832x-0

6. Autonomous Navigation for Flying Robots

https://www.edx.org/course/autonomous-navigation-flying-robots-tumx-autonavx-0

7. Robot Mechanics and Control, Part II

https://www.edx.org/course/robot-mechanics-control-part-ii-snux-snu446-345-2x

8. Robot Mechanics and Control, Part I

https://www.edx.org/course/robot-mechanics-control-part-i-snux-snu446-345-1x

9. Introduction to Robotics

https://moocs.qut.edu.au/learn/introduction-to-robotics-august-2015

10. Autonomous Mobile Robots

https://www.edx.org/course/autonomous-mobile-robots-ethx-amrx-1

 

 • Computer Science 

1.  Introduction to Computer Science /Вступ до інформатики       

https://www.edx.org/course/introduction-computer-science-harvardx-cs50x

2. MyCS: Computer Science for Beginners / МійСS: Інформатика для початківців       

https://www.edx.org/course/mycs-computer-science-beginners-harveymuddx-cs001x

3.  Preparing for the AP* Computer Science A Exam — Part 1 / Підготовка для поглибленого курсу інформатики – Частина 1

https://www.edx.org/course/preparing-ap-computer-science-exam-part-cooper-union-cs-1x 

4. Preparing for the AP* Computer Science A Exam — Level Up! Part 1 / Підготовка для поглибленого курсу інформатики – Підвищуємо рівень! Частина 1        

https://www.edx.org/course/preparing-ap-computer-science-exam-level-uc-berkeleyx-lucs-1x  

5. Preparing for the AP* Computer Science A Exam — Level Up! Part 2 / Підготовка для поглибленого курсу інформатики – Підвищуємо рівень! Частина 2        

https://www.edx.org/course/preparing-ap-computer-science-exam-level-uc-berkeleyx-lucs-2x

6. Preparing for the AP* Computer Science A Exam — Level Up! Part 3 / Підготовка для поглибленого курсу інформатики – Підвищуємо рівень! Частина 3

https://www.edx.org/course/preparing-ap-computer-science-exam-level-uc-berkeleyx-lucs-3x 

7. Preparing for the AP* Computer Science A Exam — Level Up! Part 4 / Підготовка для поглибленого курсу інформатики – Підвищуємо рівень! Частина 4

https://www.edx.org/course/preparing-ap-computer-science-exam-level-uc-berkeleyx-lucs-4x

 

 • Програмування та CLOUD

1. Introduction to Cloud Computing and Microsoft Azure / Вступ до Cloud Computing і Microsoft Azure 

https://www.udemy.com/introduction-to-cloud-computing-and-microsoft-azure/?dtcode=QjeFJfq2YKwn

2. How To Start Business With Offline Business Applications Як розпочати бізнес з офлайн бізнес-додатками 

https://www.udemy.com/how-to-make-10k-per-month-with-offline-business-applications/?dtcode=EOVZkLZ2YKwn

3. Introduction to Analytics and the Language of SAS / Вступ до Аналітики і мови SAS

https://www.udemy.com/jigsaw-academy-introduction-to-analytics/?dtcode=QYGjNfR2YKwn

6. Introduction to Wireless Communications / Вступ до Wireless Communications

https://www.udemy.com/introduction-to-wireless-communications/?dtcode=LwSVtXZ2YKwn

7. Office 365 - Basics of Microsoft's Cloud Service / Office 365 основи Microsoft's Cloud Service 

https://www.udemy.com/office-365-basics-of-microsofts-cloud-service/?dtcode=aMha8s42YKwn 

9. Data structures in C : Singlly Linked List in depth / Структури даних у С

https://www.udemy.com/data-structures-in-c/?dtcode=UrT71D42YKwn

10. Learn Ethical Hacking for Beginners / Вивчаємо Ethical Hacking для початківців

https://www.udemy.com/learn-ethical-hacking-for-beginners/?dtcode=9jW4GmE2YKwn

12. QTP Tutorial: Identifying Objects Easily and Quickly / Інструкція з QTP: ідентифікуємо об’єкти швидко і просто 

https://www.udemy.com/qtp-tutorial-learn-to-properly-and-quickly-identify-objects/?dtcode=sXG4JYk2YKNS

13. Build an MVP with Angular + FireBase by cloning TaskRabbit / Будуємо MVP з Angular + FireBase клонуючи TaskRabbit

https://www.udemy.com/build-an-mvp-with-angular-firebase-by-cloning-taskrabbit/?dtcode=0p100Za2YKNS

14. Data Analytics using Hadoop eco system / Аналіз даних за допомогою Hadoop eco system

https://www.udemy.com/data-analytics-using-hadoop-in-2-hours/?dtcode=648tgnC2YKNS

15. Introduction to PLC's [Programmable Logic Controllers] / Вступ до PLC's [Programmable Logic Controllers] 

https://www.udemy.com/intro-to-plcs-programmable-logic-controllers/?dtcode=tj0toMn2YKNS

16. Introduction to Oracle Advanced Pricing / Вступ до Oracle Advanced Pricing

https://www.udemy.com/oracle-advanced-pricing-fundamentals/?dtcode=JViNqPb2YKNS

17. Mobile, PC Tech Tips by Computer Era Telugu / Технічні поради щодо телефонів і ПК від Era Telugu 

https://www.udemy.com/nallamothusridhar/?dtcode=qASXpMo2YKNS

18. How To Change Career From Oracle Technical to Functional / Як змінити кар’єру від Oracle Technical до Functional 

https://www.udemy.com/change-career-from-oracle-technical-to-functional-consultant/?dtcode=IVCZr4P2YKNS

19. Introduction to Oracle Service Contracts / Вступ до Oracle Service Contracts

https://www.udemy.com/oracle-services-procurement-fundamentals/?dtcode=SQlYQnY2YKNS

20. Learn Conducttr - Part 2 / Вивчаємо Conducttr -Частина 2

https://www.udemy.com/conducttr_2/?dtcode=LZWpoZg2YKNS

21. Introduction to ERP Systems / Вступ до ERP Systems

https://www.udemy.com/introduction-to-erp-systems/?dtcode=Pf3wDeq2YKRp