Курси по менеджменту та маркетингу

1. Management / Менеджмент 

https://www.udemy.com/productmanagement101

2. Leadership, management & entrepreneurship in the 21 Century / Лідерство, менеджмент і підприємництво в 21 столітті

https://www.udemy.com/the21principles

3. Leadership - The #1 Key to Guaranteed Business Success / Лідерство - #1 ключ до гарантованого успіху в бізнесі

https://www.udemy.com/learn-the-leadership-secrets-of-top-income-earners

4. Management / Менеджмент

https://www.udemy.com/product-management

5. Change and Innovation Management / Менеджмент змін та інновацій

https://www.udemy.com/applied-innovation

6. Calm Angry People Quickly / Як швидко заспокоїти злих людей

https://www.udemy.com/calm-angry-people-quickly

7. People Management - Overview / Управління персоналом - огляд

https://www.udemy.com/people-management

8. Process Leader Framework / Базова робота в системі управління

https://www.udemy.com/process-leader-framework

9. Strategies for membership based organisations / Стратегічні параметри роботи членських організацій

https://www.udemy.com/strategies-for-membership-based-organisations

10. Master 5 Economic Concepts 5 / Основних економічних концепцій

https://www.udemy.com/master-5-economic-concepts

11. Managing Your Time, Money, and Career: MBA Insights for Undergraduates / Управління вашим часом, грошами, і кар'єрою: MBA Insights для студентів

https://www.coursera.org/course/managingmoney

12. Critical Perspectives on Management / Критичні перспективи з управління

https://www.coursera.org/course/criticalmanagement

13. Information Security and Risk Management in Context / Інформаційна безпека та управління ризиками в контексті

https://www.coursera.org/course/inforiskman

14. Designing and Executing Information Security Strategies / Проектування і виконання стратегії інформаційної безпеки

https://www.coursera.org/course/infosec

15. Startup Engineering / Введення в інжиніринг експлуатацію

https://www.coursera.org/course/startup

16. Project Management: The Basics for Success / Управління проектами: Основи для успіху

https://www.coursera.org/course/basicprojmanage

17. Globalization of Business Enterprise Глобалізація господарської діяльності підприємства

https://www.coursera.org/course/globe

18. Managerial Accounting: Planning, Standard Costing, and Performance Measurement / Управлінський облік: планування, норматив витрат по, і оцінка ефективності

https://www.coursera.org/course/acctplanning

19. Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal & Professional Productivity / Працюйте розумніше, а не більше: Тайм-менеджмент для персональної та професійної ефективності

https://www.coursera.org/course/worksmarter

20. Initiating and Planning Projects / Ініціації і планування проектів

https://www.coursera.org/course/planningprojects

21. Operations Management / Управління операціями

https://www.coursera.org/course/operationsmanagement

22. Fundamentals of Management / Основи менеджменту

https://www.coursera.org/course/funmanage

23. Building an Information Risk Management Toolkit Побудова Toolkit / Управління інформаційними ризиками

https://www.coursera.org/course/inforisk

24. Managing Project Risks and Changes / Управління ризиками проекту та зміни

https://www.coursera.org/course/projectrisks

25. Essentials of Entrepreneurship: Thinking & Action / Основи підприємництва: думати і діяти

https://www.coursera.org/course/thinkact

26. Design Thinking for Business Innovation / Дизайн мислення для інноваційного бізнесу

https://www.coursera.org/course/designbiz  

27. Global Business Environment / Глобальне бізнес-середовищі

https://www.coursera.org/course/globalbusiness

28. Inspiring Leadership through Emotional Intelligence / Надихаючи керівництво через Емоційний інтелект

https://www.coursera.org/course/lead-ei

29. Developing Innovative Ideas for New Companies: The First Step in Entrepreneurship / Розробка інноваційних ідей для нових компаній: перший крок до підприємництва

https://www.coursera.org/course/innovativeideas

30. International Organizations Management / Управління міжнародними організаціями

https://www.coursera.org/course/interorg

31 Technology Commercialization, Part 1: Setting up your Idea Filtering System / Комерціалізація технологій, частина 1: Налаштування Ідея системи фільтрації

https://www.coursera.org/course/techcommercialpart1

32 Advertising and Society / Реклама і суспільство

https://www.coursera.org/course/adsoc

33 Process Mining: Data science in Action / Процес Гірнича справа: наукові Дані в дії

https://www.coursera.org/course/procmin

34 Global Business Environment II / Глобальної бізнес-середовищі II

https://www.coursera.org/course/globalbusiness2

35 Innovation for Entrepreneurs: From Idea to Marketplace / Інновації для підприємців: від ідеї до Marketplace

https://www.coursera.org/course/innovative

36. Analyzing Global Trends for Business and Society / Аналіз глобальних тенденцій для бізнесу та суспільства

https://www.coursera.org/course/globaltrends

37. Financial Markets / Фінансові ринки

https://www.coursera.org/course/financialmarkets

38. On Strategy : What Managers Can Learn from Philosophy - PART 1 / Стратегія: Що Менеджери можуть дізнатися з філософії - Частина 1

https://www.coursera.org/course/businessandphilo

39. Arts and Culture Strategy / Стратегія :Мистецтво та культура

https://www.coursera.org/course/artsculturestrategy

40. Supply Chain Management: A Learning Perspective / Управління ланцюгами поставок: Вивчення перспективи

https://www.coursera.org/course/supplychain

41. What’s Your Big Idea? / Який Ваш Велика Ідея?

https://www.coursera.org/course/bigidea

42. Understanding Media by Understanding Google / Розуміння МЕДІА Розуміння Google

https://www.coursera.org/course/googlemedia

43. New Venture Finance: Startup Funding for Entrepreneurs / Новий венчурний Фінанси: Запуск Фінансування підприємців

https://www.coursera.org/course/venturefinance

44. An Introduction to Marketing / Введення в маркетинг

https://www.coursera.org/course/marketing

45. Design: Creation of Artifacts in Society / Дизайн: Створення артефактів у суспільстві

https://www.coursera.org/course/design

46. The Power of Macroeconomics: Economic Principles in the Real World  / Потужність Макроекономіка: Економічні принципи в реальному світі

https://www.coursera.org/course/ucimacroeconomics

47. Power Onboarding / Потужність Onboarding

https://www.coursera.org/course/poweronboarding

48. Grow to Greatness: Smart Growth for Private Businesses, Part I / Рости до величі: Smart зростання для приватних підприємств, частина I

https://www.coursera.org/course/growtogreatness

49. Giving 2.0: The MOOC / Надання 2.0: MOOC 

https://www.coursera.org/course/giving2

50. Foundations of Business Strategy / Основи бізнес-стратегії

https://www.coursera.org/course/strategy101

51. Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills / Успішні переговори: Основні стратегії та навички

https://www.coursera.org/course/successfulnegotiation

52. An Introduction to Operations Management / Введення в операційний менеджмент

https://www.coursera.org/course/operations

53. Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects / Як вивчати: потужний інтелектуальний інструмент, щоб допомогти вам освоїти складні теми

https://www.coursera.org/course/learning

54. Surviving Disruptive Technologies / Ті, що вижили передових технологій

https://www.coursera.org/course/sdt

55. Time to Reorganize! Understand Organizations, Act, and Build a Meaningful World. / Час Реорганізувати, Зрозумілі організації, ACT, і побудувати осмислений світ.

https://www.coursera.org/course/orgology

56. Unethical Decision Making in Organizations / Неетичність прийняття рішень в організаціях

https://www.coursera.org/course/unethicaldecision

57. Social Entrepreneurship / Соціальне підприємництво

https://www.coursera.org/course/socialentrepeneur

58. Social Entrepreneurship / Соціальне підприємництво

https://www.coursera.org/course/socialimpact

59. Better Leader, Richer Life / Гарний Лідер, багатше життя

https://www.coursera.org/course/totalleadership

60. Beyond Silicon Valley: Growing Entrepreneurship in Transitioning Economies З / Силіконової долини: Вирощування підприємництва в країнах з перехідною економікою

https://www.coursera.org/course/entpecon

61. Introduction to Finance / Введення у Фінанси

https://www.coursera.org/course/introfinance

62. Subsistence Marketplaces/ Існування Ринків

https://www.coursera.org/course/subsistence

63. Content Strategy for Professionals: Growing Audiences for Your Content / Стратегія розвитку для професіоналів: Зростання аудиторії для вашого професійного спілкування

https://www.coursera.org/course/growingaudiences

64. Organizational Analysis (Self-Paced) / Організаційний Аналіз ( самостійний)

https://www.coursera.org/course/organalysis

65. Introduction to Systems Engineering / Вступ до інженерних систем

https://www.coursera.org/course/introse

66. Marketing in a Digital World  / Маркетинг в цифровому світі

https://www.coursera.org/course/dmdigitalworld

41. Managerial Accounting: Cost Behaviors, Systems, and Analysis / Управлінський облік: Вартість поведінки, системи та аналіз

https://www.coursera.org/course/acctcostanalysis

42. Budgeting and Scheduling Projects Проекти по Бюджту і Плануванню

https://www.coursera.org/course/budgetingprojects

43. Effective Problem-Solving and Decision-Making Ефективне вирішення проблем і прийняття рішень

https://www.coursera.org/course/probsolve

44. Content Strategy for Professionals: Engaging Audiences for Your Organization Стратегія розвитку для професіоналів: залучати аудиторію для вашої організації

https://www.coursera.org/course/contentstrategy

45. The Art of Negotiation Мистецтво ведення переговорів

https://www.coursera.org/course/artofnegotiation

46. Financial Evaluation and Strategy: Investments Фінансова оцінка і стратегія: Інвестиції

https://www.coursera.org/course/investments

47. High-Impact Business Writing Стійке Ділове листування

https://www.coursera.org/course/businesswriting

48. Digital Analytics for Marketing Professionals: Marketing Analytics in Practice Цифрова Аналітика для фахівців з маркетингу: Маркетингова аналітика на практиці

https://www.coursera.org/course/dmanalyticspractice

49. Digital Marketing Channels: Planning Канали Цифрового маркетингу: Планування

https://www.coursera.org/course/dmchannelsplanning

50. Digital Analytics for Marketing Professionals: Marketing Analytics in Theory Цифрові Аналітика для фахівців з маркетингу: Маркетинг аналітика в теорії

https://www.coursera.org/course/dmanalyticstheory

51. Financial Evaluation and Strategy: Corporate Finance Фінансова оцінка і стратегія: Корпоративні фінанси

https://www.coursera.org/course/corporatefinance

52. Social Psychology Соціальна психологія

https://www.coursera.org/course/socialpsychology

53. Gamification Gamification

https://www.coursera.org/course/gamification

54. Sustainability in Practice Стійкість на практиці

https://www.coursera.org/course/sustaininprac

55. Finance for Non-Financial People Фінанси для нефінансових Людей

https://www.coursera.org/course/financeforpeople

56. Digital Marketing Channels: The Landscape Канали Цифрового маркетингу: Пейзаж

https://www.coursera.org/course/dmchannelslandscape

57. Communication in the 21st Century Workplace Зв'язок в 21 столітті робочому місці

https://www.coursera.org/course/21stcencom

58. Grow to Greatness: Smart Growth for Private Businesses, Part II Рости до величі: Smart зростання для приватних підприємств, частина II

https://www.coursera.org/course/GTG

59. Introduction to Communication Science Введення в зв'язку науки

https://www.coursera.org/course/commscience

60. Process Improvement Вдосконалення процесів

https://www.coursera.org/course/processimprovement

61. Corporate Finance Essentials Корпоративні фінанси Основи

https://www.coursera.org/course/corpfinance

62. Enhance Your Career and Employability Skills Підвищення Кар'єри та працевлаштування випускників

https://www.coursera.org/course/career

63. Asset Pricing, Part 1 Ціноутворення активів, частина 1

https://www.coursera.org/course/assetpricing

64. An Introduction to Financial Accounting Введення у фінансовий бухгалтерський облік

https://www.coursera.org/course/accounting

65. Leading Strategic Innovation in Organizations Ведення стратегічних інновацій в організаціях

https://www.coursera.org/course/innovation

66. Creativity, Innovation, and Change Творчість, інновації та зміни

https://www.coursera.org/course/cic

67. Leadership in 21st Century Organizations Лідерство організацій у 21 столітті

https://www.coursera.org/course/leadership21st

68. The Power of Markets Потужність ринки

https://www.coursera.org/course/powerofmarkets

69. International Organizational Behavior and Leadership Міжнародний Організаційна поведінка і лідерство

https://www.coursera.org/course/intorb

70. Advanced Competitive Strategy Розширений Конкурентна стратегія

https://www.coursera.org/course/advcompstrategy

Менеджмент та маркетинг з udemy

1. Content marketing & influence building w/ MyBlogU Контент-маркетинг та поширення впливу за допомогою MyBlogU

https://www.udemy.com/myblogu-content-marketing

2. Make Money Online - Simple Membership Profits Заробляємо гроші он-лайн – проста вигода від членства на сайті https://www.udemy.com/make-money-online-simple-membership-profits

3. Build Your Email List With MailChimp Or Aweber Створіть свій Email-список за допомогою MailChimp чи Aweber https://www.udemy.com/build-your-email-list-with-mailchimp-or-aweber

4. Building a Profitable Marketing Company from Home Створюємо прибуткову маркетингову компанію не виходячи з дому https://www.udemy.com/marketing-inc

5. How to Market Your Website on the Internet Як просувати свій веб-сайт в Інтернеті https://www.udemy.com/how-to-market-your-website-on-the-internet

6. Multi-Casting Internet Marketing Мультикастинг у інтернет-маркетингу https://www.udemy.com/multi-casting-internet-marketing

7. 31 Days of Online Marketing Ideas 31 день ідей онлайн-маркетингу https://www.udemy.com/31-days-of-online-marketing-ideas

8. Six Figure Marketer Shows 15 Email Marketing Tips Успішний маркетолог дає 15 порад щодо Email-маркетингу https://www.udemy.com/six-figure-marketer-shows-15-email-marketing-tips

9. App Marketing: The Successful Mobile Game Marketing Guide Інструкція щодо успішного маркетингу і сфері мобільних ігор https://www.udemy.com/app-marketing-the-successful-mobile-game-marketing...

10. How to Create a Marketing Video for Your Business or Product Як створити відео для просування Вашого бізнесу чи товару https://www.udemy.com/marketing-videos 11. Build Your email List Like a Ninja | Step-By-Step How To Складаємо email -список крок за кроком https://www.udemy.com/build-your-email-list-like-a-ninja

12. GetResponse Email List Building Program GetResponse – програма для створення Email-списку https://www.udemy.com/getresponse-list-building-program

13. Instant Cash Today - Make Money Fast Заробляємо гроші швидко https://www.udemy.com/make-money-online-instant-cash-today

14. The Indie Dev's Guide to Promoting Apps and Making Money Курс від Інді Дева про просування мобільних додатків https://www.udemy.com/appmarketing101

15. SEO Training Course by Moz SEO тренувальний курс від Moz https://www.udemy.com/whiteboard-seo

16. Advanced SEO: Tactics and Strategy Прогресивна SEO: Тактика і Стратегія https://www.udemy.com/advanced-seo-tactics-and-strategy

17. SEO Introduction from an ex-Googler Вступ до SEO від екс-працівника Google https://www.udemy.com/seo-introduction-from-an-ex-googler

18. Google Adwords: Essential Tips for Profitable Campaigns Google Adwords: необхідні підказки для прибуткових кампаній https://www.udemy.com/google-adwords-essential-tips-for-profitable-campa...

19. Search Engine Optimization Training Вчимося оптимізувати свій веб-сайт для пошукових систем https://www.udemy.com/complete-search-engine-optimization-seo-course

20. SEO Link Building Basics Основи створення SEO-зв’язків https://www.udemy.com/seo-link-building-basics

21. How to Implement Google Authorship in Content Marketing Як застосувати авторство Google в контент-маркетингу https://www.udemy.com/google-authorship

22. Introduction to Google Tools Вступ до Google Tools https://www.udemy.com/introduction-to-google-tools

23. From SEO to SEO 2.0 Від SEO до SEO 2.0 https://www.udemy.com/from-seo-to-seo-20

24. SEO Your Resume: Bypass HR with Keyword Optimization Оптимізуємо своє резюме https://www.udemy.com/seo-your-resume

25. Adwords Editor Video Training Tutorials Відеоуроки про використання Adwords Editor https://www.udemy.com/adwords-editor-video-training-tutorials

26. Intro to Online Ad Operations: Unraveling the Mysteries Вступ до рекламних онлайн операцій: розкриваємо таємниці https://www.udemy.com/intro-to-online-ad-operations-unraveling-the-myste...

27. Twitter for Beginners Twitter для початківців https://www.udemy.com/twitter-for-beginners

28. YouTube 101: Keys to a Successful Channel YouTube 101: як створити успішний канал https://www.udemy.com/youtube-101

29. Creating a Social Media Strategy Створюємо успішну стратегію соціального медіа https://www.udemy.com/creating-a-social-media-strategy

30. LinkedIn - Three Key Elements Most People Don't Know LinkedIn – три ключові елементи, про які не знає більшість людей https://www.udemy.com/three-key-linkedin-elements

31. Linkedin - Social Media Marketing Linkedin - Маркетинг в соціальних мережах https://www.udemy.com/linkedin-social-media-marketing

32. YouTube Marketing: Video Marketing Made Easy Маркетинг у YouTube: просувати відео легко https://www.udemy.com/youtube-marketing-made-easy

33. Understanding Hashtags in Social Media Значення хештегів у соцмережах https://www.udemy.com/understanding-hashtags-in-social-media

34. Marketing on Twitter Маркетинг у Twitter https://www.udemy.com/marketing-on-twitter

35. 5 Essential Social Media Trends for Micro Businesses in 2015 5 Основних трендів соціальних медіа для малого бізнесу в 2015 https://www.udemy.com/5-essential-social-media-trends-for-micro-business...

36. How To Get More Customers Using LinkedIn Groups Як привернути увагу клієнтів за допомогою спільнот у LinkedIn https://www.udemy.com/how-to-get-more-customers-using-linkedin-groups

37. 100 Social Media Tips, Tricks & Techniques 100 Підказок про соціальні медіа, хитрощі та тонкощі

https://www.udemy.com/100-social-media-tips-tricks-techniques

38. Pinterest Marketing 2015: Learn how to market on Pinterest! Маркетинг у Pinterest 2015

https://www.udemy.com/pinterest-marketing-from-start-to-finish

39. Marketing on LinkedIn Маркетинг у LinkedIn https://www.udemy.com/marketing-on-linkedin

40. Introduction to Facebook Pages for Businesses and Orgs Вступ до створення сторінок у Facebook для бізнес-організацій https://www.udemy.com/introduction-to-facebook-for-businesses-and-organi...

41. Social Media Selling System Система продажу за допомогою соціальних медіа https://www.udemy.com/lkr-social-media-selling-system

42. The Buffer App : A Must Use For Social Media Marketing The Buffer App : використання для SMM https://www.udemy.com/the-bufferapp-a-must-use-for-social-media-marketing

43. Getting Started with Facebook Advertising Реклама у Facebook https://www.udemy.com/getting-started-with-facebook-advertising

44. Marketing on YouTube Маркетинг в YouTube https://www.udemy.com/marketing-on-youtube

45. Marketing on Instagram Маркетинг в Instagram https://www.udemy.com/marketing-on-instagram

46. Intro to Social Networks & Social Media for Organizations Використання соцмереж і соціальних медіа для організацій https://www.udemy.com/intro-to-social-networks-social-media-for-organiza...

47. Social Media for SEO Соціальні медіа для SEO https://www.udemy.com/social-media-for-seo

48. Getting Started with Hootsuite Вчимося працювати з Hootsuite https://www.udemy.com/getting-started-with-hootsuite

49. Instant Profits with Instagram Швидкий прибуток за допомогою Instagram https://www.udemy.com/issa-asad-instant-profits-with-instagram

50. How Chinese social media can help your business Як китайські соціальні медіа допоможуть вашому бізнесу https://www.udemy.com/how-chinese-social-media-can-help-your-business

51. Advanced Tactics with Hootsuite Pro Прогресивна тактика з Hootsuite Pro https://www.udemy.com/advanced-tactics-with-hootsuite-pro

52. Social Networking for Conferences and Events Використання соціальних мереж для конференцій та заходів https://www.udemy.com/lisa-larter-social-networking

53. YouTube for business – How? Як використати YouTube у бізнесі? https://www.udemy.com/youtube-for-business-how

54. Social Media For Business Соціальні медіа у бізнесі https://www.udemy.com/social-media-for-business

55. How To Use Chinese Social Media To Create A Fanbase In China Як використати китайські соціальні медіа для створення клієнтської бази у Китаї https://www.udemy.com/how-to-use-chinese-social-media-to-create-a-fanbas...

56. How To Use LinkedIn To Grow Your Business Як використати LinkedIn для розвитку свого бізнесу https://www.udemy.com/how-to-use-linkedin-to-grow-your-business

57. How To Use Twitter To Build Authority In Your Market Sector Як використати Twitter для створення авторитету в своєму ринковому сегменті https://www.udemy.com/how-to-use-twitter-to-build-authority

58. Social Media for Business Соціальні медіа для бізнесу https://www.udemy.com/social-media-for-business

59. Branding like a professional in 11 days Професійний брендинг за 11 днів https://www.udemy.com/a-walk-through-branding

60. Archetypal Branding Класичний брендинг https://www.udemy.com/archetypal-branding

61. Create idea, name and logo for your Start-up Створіть ідею, ім’я і логотип для свого стартапу https://www.udemy.com/create-idea-name-and-logo-for-your-start-up 62. 21st Century Brand Building | Powerful Brand Strategies Брендинг 21 століття. Потужні стратегії https://www.udemy.com/21st-century-brand-building

63. How to Write The Ultimate 1 Page Marketing Plan Як написати короткий загальний маркетинговий план https://www.udemy.com/how-to-write-the-ultimate-1-page-marketing-plan

64. Effective Small Business Marketing Ефективний маркетинг у малому бізнесі https://www.udemy.com/how-to-get-10-new-customers-in-the-next-30-days

65. Introvert Marketing Masterclass: More Income, Less Stress Маркетинг для інтровертів: більше доходу, менше стресу https://www.udemy.com/introvert-marketing-masterclass

66. Introduction to marketing: basics and fundamentals Вступ до маркетингу: основи https://www.udemy.com/introduction-to-marketing-101-basics-and-fundamentals 67. How to Quickly Build an Effective Survey Як швидко здійснити ефективне дослідження https://www.udemy.com/how-to-quickly-build-an-effective-survey

68. How Successful Small Business Marketing Really Works Як насправді працює маркетинг у малому бізнесі https://www.udemy.com/how-successful-small-business-marketing-really-works

69. Real Estate Real Talk Вся правда про агентів з нерухомості https://www.udemy.com/real-estate-real-talk

70. Music Marketing Demystified Маркетинг у музиці: руйнуємо міфи https://www.udemy.com/music-marketing-101

71. Music business: marketing for musicians or bands Маркетинг для музикантів та груп https://www.udemy.com/the-business-of-music-marketing-for-a-musician-or-...

72. Staged Marketing System Маркетингова система Staged https://www.udemy.com/staged-marketing-system

73. Google Analytics Training: Using GA for Actionable Insights Використовуємо Google Analytics для дієвих ідей https://www.udemy.com/google-analytics-training

74. How to Write a Great Press Release Як написати чудовий прес-реліз https://www.udemy.com/how-to-write-a-great-press-release

75. Online Advertising Simplified Рекламування онлайн: все просто https://www.udemy.com/learn-banners-broker-the-fun-and-easy-way

76. Video Marketing for FREE: YouTube Video Marketing Ninja Відео-маркетинг. Безкоштовно https://www.udemy.com/youtubeforbusiness101

77. Business Video: How to Engage Prospects & Create Raving Fans Відео в бізнесі: як збільшити лояльну аудиторію https://www.udemy.com/business-video

78. Video Marketing Primer Вступ до відео-маркетингу https://www.udemy.com/video_marketing

79. Learn Effective Mobile Marketing Вивчаємо ефективний мобільний маркетинг https://www.udemy.com/learn-effective-mobile-marketing

80. Content Marketing for B2B Enterprises Контент-маркетинг для підприємців на ринку В2В https://www.udemy.com/b2b-content-marketing-training

81. Social Media & Content Marketing with Viral Content Buzz Соціальні медіа та контент-маркетинг з Viral Content Buzz https://www.udemy.com/viralcontentbuzz

82. 10 Tips for Building a Profitable Blog 10 Порад для створення прибуткового блогу https://www.udemy.com/build-a-profitable-blog-audience

83. How to Start a Blog: Blogging & Promotion Tips for Beginners Як створити блог: поради для початківців https://www.udemy.com/starting-a-blog

84. Affiliate Marketing Партнерський маркетинг https://www.udemy.com/learn-how-to-make-money-online-as-an-affiliate

85. Make Money Online - Passive Income Masterclass Заробляємо гроші он-лайн https://www.udemy.com/make-money-online-passive-income-masterclass

86. Learn How To Create Marketing That Attracts Your Customers Вчимося застосовувати маркетинг, для приваблення клієнтів https://www.udemy.com/marketing-step-by-step

87. Are You Making These 10 Modern Marketing Mistakes in 2015? А ви припускаєтеся цих 10 сучасних маркетингових помилок у 2015? https://www.udemy.com/modern-marketing-mistakes

88. Six Figure Secrets Revealed Секрети збагачення розкрито https://www.udemy.com/ultimate-guide-to-financial-freedom-share-the-succ...

89 Product Management 101 Продакт - Менеджмент 101 https://www.udemy.com/productmanagement101

90 Leadership, management & entrepreneurship in the 21 Century Лідерство, менеджмент і підприємництво в 21 столітті https://www.udemy.com/the21principles

91 Leadership - The #1 Key to Guaranteed Business Success Лідерство - #1 ключ до гарантованого успіху в бізнесі https://www.udemy.com/learn-the-leadership-secrets-of-top-income-earners

92 Product Management Продакт - менеджмент https://www.udemy.com/product-management

93 Change and Innovation Management Менеджмент змін та інновацій https://www.udemy.com/applied-innovation

94 Calm Angry People Quickly Як швидко заспокоїти злих людей https://www.udemy.com/calm-angry-people-quickly

95 People Management - Overview Управління персоналом - огляд https://www.udemy.com/people-management

96 Process Leader Framework Базова робота в системі управління https://www.udemy.com/process-leader-framework

97 Strategies for membership based organisations Стратегічні параметри роботи членських організацій https://www.udemy.com/strategies-for-membership-based-organisations

98 Master 5 Economic Concepts 5 Основних економічних концепцій https://www.udemy.com/master-5-economic-concepts

99 Impact of Social Media on the Supply Chain Вплив соціальних медіа на ланцюжок постачання https://www.udemy.com/impact-of-social-media-on-the-supply-chain 100 Business development, Information Management technology LITE Розвиток бізнесу, технологія інформаційного менеджменту LITE https://www.udemy.com/management-information-systems-how-to-improve-your...

101 21 Critical Lessons for Entrepreneurs 21 Вирішальний урок для підприємців https://www.udemy.com/21-golden-rules-for-entrepreneurs

102 How to Turn Your Idea Into a Money Making Business Right Now Як зробити із своєї ідеї прибутковий бізнес прямо зараз https://www.udemy.com/how-to-validate-any-business-idea

103 Basics of Starting an Online Business Основи початку он-лайн бізнесу https://www.udemy.com/basics-of-starting-an-online-business

104 How To Start A Website for Writers, Artists & Creative Types Як створити веб-сайт для письменників, митців та креативних людей https://www.udemy.com/how-to-start-a-website-for-writers-artists-creativ...

105 Start or grow your business: From Employee to Entrepreneur Створіть або розвивайте свій бізнес: від службовця до підприємця https://www.udemy.com/start-or-grow-your-business-from-employee-to-entre...

1106 Learn How to Create a Successful Website for Your Brand Навчіться створювати успішний веб-сайт свого бренду https://www.udemy.com/learn-how-to-create-a-successful-website-for-your-...

107 Hacking B2B SaaS Fundraising Проникнення у програмне забезпечення системи фінансів В2В https://www.udemy.com/hacking-b2b-saas-fundraising

108 Affiliate Marketing 10K (Money Online, Blogging, Internet) Партнерський маркетинг 10К (Онлайн гроші, блогерство, інтернет) https://www.udemy.com/affiliate-marketing-strategies-training

109 How to Upgrade Your Sales Skills And Boost Your Income Як покращити свої навички продажу і збільшити дохід https://www.udemy.com/how-to-upgrade-your-sales-skills-and-start-making-...

110 Closing The Gap Between Marketing & Sales Скорочуємо прогалину між маркетингом і продажами https://www.udemy.com/closing-the-gap-between-marketing-sales

111 The 8 Keys to Outrageous Business Success 8 ключів до шаленого успіху в бізнесі https://www.udemy.com/the-8-keys-to-outrageous-business-success

112 The New HR: 21st Century Talent Management Новий HR: Талант менеджменту 21 століття https://www.udemy.com/bersin

113 Sales Fundamentals Основи продажу https://www.udemy.com/sales-fundamentals

114 Sales Hacking: an Introduction Нелегальні схеми в системі продажів: вступ https://www.udemy.com/sales-hacking-introduction

115 How to sell anything in 3 simple steps Як продати будь-що: три прості кроки https://www.udemy.com/sellanythingin3steps

116 Marketing Unplugged: 3 Steps to Attract More Dream Clients Розкриваємо секрети маркетингу: три кроки, щоб привабити більше бажаних клієнтів https://www.udemy.com/marketing-unplugged-3-steps-to-attract-more-dream-...

117 How to Bring Your First Big Idea to Life Як втілити в життя свою мрію https://www.udemy.com/how-to-bring-your-first-big-idea-to-life

118 Become Awesome Online - 7 Frames for Online Business Success Стаємо крутими онлайн – 7

Менеджмент та маркетинг з edx

1. Pricing Options with Mathematical Models Формування цінової політики через математичні моделі https://www.edx.org/course/pricing-options-mathematical-models-caltechx-....

2. Principles of Economics with Calculus Принципи економіки за допомогою калькулуса https://www.edx.org/course/principles-economics-calculus-caltechx-ec1101x#.

3. ContractsX: From Trust to Promise to Contract КонтрактиХ: від довіри до обіцянки і до контракту https://www.edx.org/course/contractsx-trust-promise-contract-harvardx-hl....

4. Entrepreneurship 101: Who is your customer? Підприємництво101:Хто ваш клієнт? https://www.edx.org/course/entrepreneurship-101-who-customer-mitx-15-390....

5 Entrepreneurship 102: What can you do for your customer? Підприємництво 102: Що ви можете запропонувати вашому клієнту? https://www.edx.org/course/entrepreneurship-102-what-can-you-do-mitx-15-....

6 Innovation and Commercialization Інновації та комерціалізація https://www.edx.org/course/innovation-commercialization-mitx-3-086x

7. Introduction to Global Hospitality Management Вступ до туристичного менеджменту https://www.edx.org/course/introduction-global-hospitality-cornellx-hosp.... 8. Networks, Crowds and Markets Мережі, натовпи, ринки https://www.edx.org/course/networks-crowds-markets-cornellx-info2040x#.

9. The Challenges of Global Poverty Проблеми глобальної бідності https://www.edx.org/course/challenges-global-poverty-mitx-14-73x#.

10. American Capitalism: A History Американський капіталізм: історія https://www.edx.org/course/american-capitalism-history-cornellx-hist1514....

11. An Introduction to Credit Risk Management Вступ до менеджменту кредитного ризику https://www.edx.org/course/introduction-credit-risk-management-delftx-tw...

12. Business and its Environment: An Overview of Business and the Role of Finance in Business Бізнес та його середовище: загальне уявлення про бізнес та роль фінансів в бізнесі https://www.edx.org/course/business-its-environment-overview-oecx-bp111x#.