Можливості та умови навчання у клауд

Для всіх наданих у попередньому розділі проектах форма проведення курсів є схожою: відео-лекції на хмарному сервісі (YouTube.Com, Vimeo.com) з субтитрами різними мовами, 1-2 базових навчальних посібники у форматі PDF (іноді додається в форматі електронних книг), тестові завдання для поточного контролю і тести у кінці курсу.

Комунікаційна складова забезпечується через електронну пошту і форуми. Слід відзначити головні особливості, що відрізняють такі системи дистанційних курсів від дистанційної освіти у класичному її розумінні:

  • Відкритий доступ: учасники курсу не зареєстровані як студенти навчального закладу і відповідно не вносять оплату;
  • Масштабованість: багато традиційних курсів залежать від співвідношення «студенти/викладач», а в даному випадку курс має бути розроблений, щоб підтримати невизначене число учасників.
  • Отримання оперативної інформації про додаткові можливості навчання у Cloud
  • Проблеми із сертифікацією і вони пов’язані з методами та засобами проведення контролю отриманих знань.

Є багато робіт по організації та технічному і програмному забезпеченні тестування з метою підвищення надійності отриманих результатів. • На мій погляд (доцент НТУУ "КПІ" Цурін О.П.) отримання сертифікатів від структур Cloud не є проблемою. Але для працевлаштування і престижу треба отримати сертифікат від відповідного Університету. При цьому навчання в Cloud є безкоштовний засіб отримання знань, а сертифікація проводиться Університетом за певну оплату.

В Університетах розуміють роль та значення особистих контактів зі студентами. Використання online дистанційного навчання постійно розширюється. Це обумовлено наступним:

  • Нові покоління студентів можуть значно ефективніше працювати із сучасними інформаційними технологіями;
  • Покращується якість та надійність сучасної ІТ-інфраструктури;
  • Роль та значення освіти підвищується
  • Нові покоління викладачів здатні оцінити можливості, які надають їм інформаційні технології в освіті;
  • Накопичена достатньо велика маса навчального матеріалу.