Бази даних

Загальні питання

1.Private Cloud on your terms with Microsoft SQL Server 2012: Scale on demand  / Приватна хмара на ваших умовах з Microsoft SQL Server 2012: масштаб на вимогу

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/cloud-on-your-terms-with-microsoft-sql-server-2012-scale-on-demand

2.Mission Critical Confidence using Microsoft SQL Server 2012 / Задача конфіденціальності на  Microsoft SQL Server 2012

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/mission-critical-confidence-using-microsoft-sql-server-2012

3.Microsoft SQL Server 2012 training : Reporting Services / Microsoft SQL Server 2012 служби звітності

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/microsoft-sql-server-2012-training-reporting-services

4.Querying Microsoft SQL Server 2012 Databases Jump Start / Запити Microsoft SQL Server 2012

https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/querying-microsoft-sql-server-2012-databases-jump-start-8241

5.Implementing a Data Warehouse with SQL Server Jump Start / Реалізація сховища даних з SQL Server Jump Start        

https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/implementing-a-data-warehouse-with-sql-server-jump-start-8257

6.Getting Started with Microsoft Big Data / Початок роботи з Microsoft Big Data

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/getting-started-with-microsoft-big-data

7.Breakthrough Insights using Microsoft SQL Server 2012 - Scalable data warehouse / Прорив дослідження, що використовують Microsoft SQL Server 2012 – масштабовані сховища даних

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/breakthrough-insights-using-microsoft-sql-server-2012-training-scalable-data-warehouse

8.Big Data Analytics / Big Data аналіз  

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/big-data-analytics

9.Administering Microsoft SQL Server 2012 Jump Start / Адміністрація Microsoft SQL Server 2012

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/administering-microsoft-sql-server-2012-jump-start

10.Database Fundamentals / Основи баз даних

https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/database-fundamentals-8243

11. Modern work with large data, SQL Server, Business Intelligence in the cloud / Сучасна робота з великими даними, SQL Server і бізнес-аналітика в хмарі http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/large-data-sql-server-and-bi-in-the-cloud-rus

12. Getting started with database queries Microsoft SQL Server 2012 / Початок роботи із запитами до баз даних Microsoft SQL Server 2012

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/querying-microsoft-sql-server-2012-databases-jump-start_rus

13. Database queries Microsoft SQL Server 2012: Getting Started / Запити до баз даних Microsoft SQL Server 2012: початок роботи

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/querying-microsoft-sql-server-2012-databases-jump-start-russian

14. Course SQL-queries for beginners / Курс по SQL-запитах для початківців

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/sql-queries-for-begginers-rus

15.Implementing Data Models & Reports with Microsoft SQL Server / Реалізація моделей даних і звітів з Microsoft SQL Server

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/implementing-data-models-reports-with-microsoft-sql-server

16.Developing Microsoft SQL Server Databases / Розробка Microsoft SQL Server баз даних

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/developing-microsoft-sql-server-databases

17.Designing Database Solutions for SQL Server / Розробка рішень баз даних для SQL Server

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/designing-database-solutions-for-sql-server

18.Designing BI Solutions with Microsoft SQL Server / Розробка BI рішень з Microsoft SQL Server https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/designing-bi-solutions-with-microsoft-sql-server-8453

19.Boost Your T-SQL with the APPLY Operator / Запуск вашого T-SQL за допомогою APPLY оператора https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/boost-your-t-sql-with-the-apply-operator-8270

20.Windows Azure SQL Database / Windows Azure SQL бази даних

https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/windows-azure-sql-database-8280

21.Virtualizing & Managing SQL Server Microsoft Cloud Platform / Візуалізація і управління SQL Server Microsoft Cloud Platform

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/virtualizing-managing-sql-server-microsoft-cloud-os

22.Upgrading to Microsoft SQL Server 2014 / Оновлення до Microsoft SQL Server 2014

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/upgrading-to-microsoft-sql-server-2014

23.The Microsoft Hybrid Cloud: Best Practices Guidance / Гібридна хмара Microsoft , практичні вказівки https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/the-microsoft-hybrid-cloud-best-practices-guidance-8242

24.The Circle of Life for an App-V 5.0 Package / Цикл життя для App-V 5.0 Package

https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/the-circle-of-life-for-an-app-v-5-0-package-8392

25. SQL Server in Windows Azure Virtual Machines Jump Start / SQL Server в Windows Azure Virtual Machines швидкий старт

https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/sql-server-in-windows-azure-virtual-machines-jump-start-8293

26. SQL Server 2014 Essentials for Oracle DBAs / SQL Server 2014 Essentials для Oracle DBAs http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/sql-server-2014-essentials-for-oracle-dbas

27. Platform for Hybrid Cloud with SQL Server 2014 Jump Start / Основа для Hybrid Cloud з SQL Server 2014 швидкий старт https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/platform-for-hybrid-cloud-with-sql-server-2014-jump-start-8256

28. Mission Critical Performance with SQL Server 2014 Jump Start / Критична продуктивність з SQL Server 2014

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/mission-critical-performance-with-sql-server-2014-jump-start

29. From Data to Insight and Impact: The BI Revolution / Від інформації до розуміння і впливу: BI революція

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/from-data-to-insight-and-impact-the-bi-revolution

30. Basic Database Queries / Основні запити баз даних http://nptel.ac.in/courses/106104021/

31.Data Platform Immersion v3.1 / Платформа даних Immersion v3.1

https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/data-platform-immersion-v3-1-8380

32. Big Data with the Microsoft Analytics Platform System / Великі дані з системою Microsoft Analytics Platform System

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/big-data-with-the-microsoft-analytics-platform-system

33. Big Data and Business Analytics Immersion v3.1 / Аналіз великих даних і бізнесу Immersion v3.1

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/big-data-and-business-analytics-immersion-v3-1

34. Big Data Analytics with HDInsight: Hadoop on Azure / Аналіз великих даних за допомогою HDInsight: Hadoop on Azure

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/big-data-analytics-with-hdinsight-hadoop-on-azure

35. Azure SQL Database for Business-Critical Cloud Applications / Azure SQL бази даних для хмарних додатків

https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/azure-sql-database-for-business-critical-cloud-applications-8365

36. Architecture in Practice / Архітектура БД на практиці

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/architecture-in-practice

37. Updating your Database Management Skills to SQL Server 2014 / Оновлення ваших вмінь управління БД для SQL Server 2014

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/updating-your-database-management-skills-to-sql-server-2014

38. SQL Server in Azure Virtual Machines - Developer Jump Start / SQL Server в Azure віртуальних машинах – вступ для розробників

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/sql-server-in-azure-virtual-machines-developer-jump-start

39. SQL Server 2014: Security, Optimizer, and Columnstore Index Enhancements / SQL Server 2014: Захищеність, оптимізація, збільшення обєму.

https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/sql-server-2014-security-optimizer-and-columnstore-index-enhancements-8348

40. Querying with Transact-SQL / Запити з Transact-SQL http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/querying-with-transact-sql

41. MPN Training Cloud Profitability Webcasts / MPN  тренування хмарної вигідності веб трансляцій http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/mpn-training-cloud-profitability-fridays

42. Implementing Tabular Model Solutions / Реалізація табличної моделі рішень https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/implementing-tabular-model-solutions-8441

43. Getting Started with Microsoft Azure Machine Learning / Вступ до вивчення Microsoft Azure Machine http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/getting-started-with-microsoft-azure-machine-learning

44. Database Fundamentals / Основи баз даних https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/database-fundamentals-8243

45. Modern work with large data, SQL Server, Business Intelligence in the cloud  / Сучасна робота з великими даними, SQL Server і бізнес-аналітика в хмарі http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/large-data-sql-server-and-bi-in-the-cloud-rus

46. SQL Server High Availability and optimization of databases in the cloud / Висока доступність SQL Server та оптимізація роботи баз даних в хмарі http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/-sql-server-

47. Microsoft SWIT 2014 for developers / Microsoft SWIT 2014 для розробників http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/msswit2014

48. Introduction to Database Management System / Вступ до управління системами данихhttp://nptel.ac.in/courses/106106093/

49. What is Data Structure / Щок таке структура даних http://nptel.ac.in/courses/106103069/

50. Introduction to Data Structures and Algorithms / Вступ до баз даних і аглоритмів http://nptel.ac.in/courses/106102064/

51. Introduction and Course Outline - Data Communication / Зв'язок баз даних http://nptel.ac.in/courses/106105082/

52. Introduction to database Systems / Вступ до систем баз даних http://nptel.ac.in/courses/106106095/

53. Reproducible research / Відтворюване дослідження https://www.coursera.org/course/repdata

54. Collecting and sorting data / Збір і сортування даних https://www.coursera.org/course/getdata

55. Exploratory data analysis / Розвідувальний аналіз даних https://www.coursera.org/course/exdata

56. Statistical inference / Статистичний висновок https://www.coursera.org/course/statinference

57. A set of tools for data processing specialists / Набір інструментальних засобів для фахівців з обробки даних  https://www.coursera.org/course/datascitoolbox

58. Programming R / Програмування на мові R https://www.coursera.org/course/rprog

59. Regression models  / Регресивні моделі https://www.coursera.org/course/regmods

60. Product Development Data  / Розробка продуктів обробки даних https://www.coursera.org/course/devdataprod

61. Analysis of data and statistical inference / Аналіз даних і статистичні висновки https://www.coursera.org/course/statistics

62. Database Relationships / Взаємодія баз даних   https://www.udemy.com/database-relationships/?dtcode=IVrpZ7g3dY4B

63. Introduction to MySQL Database / Вступ до баз даних MySQL  https://www.udemy.com/introduction-to-mysql-database-training-course/?dtcode=t76Dbkr3dY4B

64. Database Design / Розробка баз даних https://www.udemy.com/database-design/?dtcode=noNhlIT3dY4B

65. MySQL Database Development for Beginners / Розробка баз даних в     MySQL для початківців https://www.udemy.com/mysql-database-development-for-beginners/?dtcode=lLYrjOa3dY4B

66. Java Database Connection: JDBC and MySQL / Java Підключення бази даних: MySQL і JDBC https://www.udemy.com/how-to-connect-java-jdbc-to-mysql/?dtcode=CRyTkt83dY4B

67. Database Design and MySQL / Розробка баз даних і MySQL https://www.udemy.com/calebthevideomaker2-database-and-mysql-classes/?dtcode=e5A7PDk3dY4B

68. Database Design and Management / Розробка і управління базами даних https://www.udemy.com/database-design-and-management/?dtcode=SObhTA03dY4B

69. Develop Database Application Without Manual Coding –Tremplin / Розробка додатків баз даних без ручного кодування –Tremplin https://www.udemy.com/codeless-database-application-development-tremplin/?dtcode=1Tndujf3dY4B

70.MySQL for Beginners / MySQL для початківців https://www.udemy.com/mysql-db-for-beginners/?dtcode=TVUle3d3dY4B

Великі бази даних та робота з ними

1) Deploying a Hadoop Cluster/ Встановлення кластера Hadoop (3 тижні, 6 годин на тиждень)

https://www.udacity.com/course/deploying-a-hadoop-cluster--ud1000

2) 0Big Data for Smart Cities/ Великі дані для розумних міст (4 тижні, 3-5 годин на тиждень)

https://www.edx.org/course/big-data-smart-cities-ieeex-introdatax#!

3) Big Data Analysis with Apache Spark/ Аналіз великих даних за допомогою Apache Spark (4 тижні, 5-10 годин на тиждень)

4)Processing Big Data with Azure HDInsight/ Обробка великих даних з Azure HDInsight (5 тижнів, 3-4 години на тиждень)

https://www.edx.org/course/processing-big-data-azure-hdinsight-microsoft-dat202-1x-0#!

5)Introduction to Data Storage and Management Technologies/ Введення до технологій збереження та управління даними (4 тижні, 1-2 години на тиждень)

https://www.edx.org/course/introduction-data-storage-management-ieeex-storage101x#!

6)Foundations of Data Structures/ Основи структур даних (6 тижнів, 8 годин на тиждень)

https://www.edx.org/course/foundations-data-structures-iitbombayx-cs213-1x#!

7)Big Data/ Великі дані (спеціалізація з 6 курсів від 59$ USD)
https://www.coursera.org/specializations/bigdata

8)Introduction to Big Data/ Введення до великих даних (3 тижні, 5-6 годин на тиждень)

https://www.coursera.org/learn/big-data-introduction

9)Managing Big Data with MySQL/ Управління великими даними з MySQL (5 тижнів, 3-4 години на тиждень)

https://www.coursera.org/learn/analytics-mysql

10)Big Data, Cloud Computing, & CDN Emerging Technologies/ Великі дані, хмарні обчислення та CDN Emerging технології (3 тижні)

https://www.coursera.org/learn/big-data-cloud-computing-cdn

11)Machine Learning With Big Data/ Машинне навчання з великими даними (4 тижні, 3-4 години на тиждень)

https://www.coursera.org/learn/big-data-machine-learning

12)Graph Analytics for Big Data/ Аналіз великих даних за допомогою графів (4 тижні, 4-5 годин на тиждень)

https://www.coursera.org/learn/big-data-graph-analytics

13)Big Data Modeling and Management Systems/ Системи моделювання та управління великими даними (6 тижнів, 2-3 години на тиждень)
https://www.coursera.org/learn/big-data-management

14)Big Data Analysis with Scala and Spark/ Аналіз великих даних з Scala та Spark

https://www.coursera.org/learn/big-data-analysys

15)Relational Database Support for Data Warehouses/ Підтримка реляційних баз даних для cховищ даних (5 тижднів, 3-5 годин на тиждень)

https://www.coursera.org/learn/dwrelational

16)Database Management Essentials/Основи управління базами даних (7 тижднів, 4-6 годин на тиждень)

https://www.coursera.org/learn/database-management

17)Data Warehouse Concepts, Design, and Data Integration/ Концепти, інтеграція даних та проектування сховищ даних (5 тижднів, 3-5 годин на тиждень)
https://www.coursera.org/learn/dwdesign

18)Business Intelligence Concepts, Tools, and Applications/ Концепції  Business Intelligence, інструменти та додатки (5 тижнів, 3-5 годин на тиждень)
https://www.coursera.org/learn/business-intelligence-tools

19)Hadoop Starter Kit/ Hadoop початковий набір (13 лекцій, 2.5 години відео)
https://www.udemy.com/hadoopstarterkit/

20)Big Data and Hadoop Essentials/ Основи великих даних та Hadoop
(8 лекцій, 44 хвилини відео)
https://www.udemy.com/big-data-and-hadoop-essentials-free-tutorial/

21)Big Data Basics: Hadoop, MapReduce, Hive, Pig, & Spark/База великих даних: Hadoop, MapReduce, Hive, Pig, & Spark (11 лекцій, 1 година відео)

https://www.udemy.com/big-data-basics-hadoop-mapreduce-hive-pig-spark/

22)Hadoop Big Data - Must See Introduction to Big Data/ Hadoop великі дані (7 лекцій, 1 година відео)
https://www.udemy.com/hadoop-big-data-must-see-introduction-to-big-data/

23)Learning Apache Hadoop EcoSystem- Hive/ Вивчення Apache Hadoop EcoSystem (29 лекцій, 4.5 години відео)
https://www.udemy.com/learning-apache-hive/

24)Big Data in Cloud for E-Commerce companies/ Великі дані в хмарі для електронної комерції (5 лекцій, 40 хвилин відео)
https://www.udemy.com/big-data-in-cloud-for-e-commerce-companies/

25)Taming Big Data with MapReduce and Hadoop - Hands On!/ Приборкання великих даних з MapReduce і Hadoop  (30$, 55 лекцій, 5.5 годин відео)
https://www.udemy.com/taming-big-data-with-mapreduce-and-hadoop/

26)Taming Big Data with Apache Spark and Python - Hands On! / Приборкання великих даних з Apache Spark та Python (25$, 46 лекцій, 5 годин відео)
https://www.udemy.com/taming-big-data-with-apache-spark-hands-on/

27)Big Data and Hadoop Simplified/ Великі дані та Hadoop спрощено   (20$, 51 лекція, 4 години відео)
https://www.udemy.com/learn-hadoop-step-by-step-from-scratch/

28)Learn Hadoop, MapReduce and BigData from Scratch/ Вивчіть Hadoop, MapReduce та великі дані з нуля (20$, 76 лекцій, 17 годин відео)
https://www.udemy.com/learn-hadoop-mapreduce-and-bigdata-from-scratch/

29)Projects in Hadoop and Big Data - Learn by Building Apps/ Проекти в Hadoop та великі дані. (20$, 43 лекцій, 10 годин відео)
https://www.udemy.com/projects-in-hadoop-and-big-data-learn-by-building-...

30)Introduction To Big Data/ Введення до великих даних (20$, 12 лекцій, 32 хв. відео)
https://www.udemy.com/introduction-to-big-data/

31)Big Data Analytics with Apache Spark and Scala/ Аналіз великих даних з Apache Spark та Scala ( 20$, 55 лекцій, 10 годин відео)
https://www.udemy.com/big-data-analytics-with-apache-spark-and-scala/

32)Master Big Data and Hadoop Administration/ Майстер великих даних та Hadoop адміністратор (20$, 140 лекцій, 4.5 години відео)

https://www.udemy.com/big-data-and-hadoop-administrator/

33)Big Data and Hadoop for Beginners/ Великі дані та Hadoop для початківців(20$, 30 лекцій, 3 години відео)
https://www.udemy.com/big-data-and-hadoop-for-beginners/

34)Big Data Hadoop : Advanced concepts and Components./ Великі дані Hadoop (40$, 40 лекцій, 7,5 годин відео)
https://www.udemy.com/bigdatatech/

35)Architecting Big Data Solutions/ Розробка рішень для великих даних( 20$, 42 лекцій, 5,5 годин відео)
https://www.udemy.com/architecting-big-data-solutions/

36)From 0 to 1: Hive for Processing Big Data/ Обробка великих даних ( 20$, 86 лекцій, 15 годин відео)
https://www.udemy.com/from-0-to-1-hive/

37)Big Data & Hadoop Certification Training/ Великі дані та Hadoop (50$, 70 лекцій, 11,5 годин відео)
https://www.udemy.com/big-data-hadoop-certification-training/

38)Big Data Analytics with Apache Spark and Python / Аналіз великих даних з Apache Spark та Python ( 20$, 52 лекцій, 9,5 годин відео)

https://www.udemy.com/big-data-analytics-with-apache-spark-and-python/

39)Big Data Analytics for Telecom/ Аналітика великих даних для телекоммунікацій ( 50$, 26 лекцій, 1 година відео)
https://www.udemy.com/big-data-analytics-for-telecom/

40)Big Data: How It Helps, How It Hurts/ Великі дані: переваги та недоліки ( 20$, 24 лекцій, 1,5 година відео)
https://www.udemy.com/big-data-how-data-analytics-is-transforming-the-world/

41)Big Data and Hadoop Tutorial for E-commerce/ Великі дані та Hadoop для електронної комерції ( 20$, 6 лекцій, 31 хвилина відео)
https://www.udemy.com/hadoop-tutorial-for-e-commerce/

42)Introduction to Big Data Analytics/ Введення до аналізу великих даних ( 20$, 5 лекцій, 33 хвилини відео)

https://www.udemy.com/big-data-ecosystem/