Інше цікаве

1. Technology Commercialization, Part 1: Setting up your Idea Filtering System - Комерціалізація технологій, частина 1: створення власної системи фільтрації ідей  

https://www.coursera.org/course/techcommercialpart1

2. Successful Negotiation: Essential Strategies and Skills - Успішні переговори: Основні стратегії та навички

https://www.coursera.org/course/successfulnegotiation

3. Process Mining: Data science in Action - Аналіз процесів: обробка та аналіз даних в дії          

https://www.coursera.org/course/procmin

4. Organizational Analysis (Self-Paced) - Організаційний аналіз (самостійне вивчення)          

https://www.coursera.org/course/organalysis 

5. Analyzing Global Trends for Business and Society - Аналіз  глобальних тенденцій для бізнесу та суспільства

https://www.coursera.org/course/globaltrends

6. Arts and Culture Strategy - Стратегія : Мистецтво та культура           

https://www.coursera.org/course/artsculturestrategy

7. Giving 2.0: The MOOC - Благодійні пожертви 2.0: відкритий дистанційний курс          

https://www.coursera.org/course/giving2

8. What’s Your Big Idea? - А у вас є честолюбні задуми?

https://www.coursera.org/course/bigidea

9. The Power of Macroeconomics: Economic Principles in the Real World - Сила макроекономіки : Економічні принципи в реальному світі

https://www.coursera.org/course/ucimacroeconomics

10. Power Onboarding - Ефективна адаптація нових співробітників    

https://www.coursera.org/course/poweronboarding

11. Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects - Навчіться вчитися : потужні інтелектуальний інструменти які допоможуть вам оволодіти складними предметами           

https://www.coursera.org/course/learning

12. Surviving Disruptive Technologies - Виживання в умовах стрімкого розвитку технологій          

https://www.coursera.org/course/sdt

13. Time to Reorganize! Understand Organizations, Act, and Build a Meaningful World -Час реорганізації! Зрозуміти, що являють собою організації, а також створення конструктивного навколишнього середовища          

https://www.coursera.org/course/orgology

14. Unethical Decision Making in Organizations - Ухвалення неетичних рішень в організаціях 

https://www.coursera.org/course/unethicaldecision

15. The Art of Negotiation - Мистецтво ведення переговорів         

https://www.coursera.org/course/artofnegotiation

16. Design Thinking for Business Innovation - Конструктивне мислення як спосіб реалізації інноваційного потенціалу бізнесу 

https://www.coursera.org/course/designbiz  

17. High-Impact Business Writing - Навички ефективного володіння діловою писемною мовою 

https://www.coursera.org/course/businesswriting

18. Social Psychology -Соціальна психологія     

https://www.coursera.org/course/socialpsychology

19. Gamification - Гейміфікація                       

https://www.coursera.org/course/gamification

20. Sustainability in Practice - Концепція соціально-екологічної відповідальності на практиці          

https://www.coursera.org/course/sustaininprac

21. Initiating and Planning Projects - Ініціювання та планування проектів 

https://www.coursera.org/course/planningprojects

22. Communication in the 21st Century Workplace - Спілкування на робочому місці 21 століття          

https://www.coursera.org/course/21stcencom

23. Introduction to Communication Science - Введення до науки комунікації           

https://www.coursera.org/course/commscience

24. Process Improvement - Вдосконалення виробничого процесу             

https://www.coursera.org/course/processimprovement

25. Enhance Your Career and Employability Skills - Розширте ваші кар'єрні можливості та удоскональте ваші здібності до працевлаштування 

https://www.coursera.org/course/career

26. Designing and Executing Information Security Strategies - Розробка та втілення стратегій інформаційної безпеки

https://www.coursera.org/course/infosec

27. Startup Engineering - Навички розробника, необхідні для створення нової компанії          

https://www.coursera.org/course/startup

28. Leading Strategic Innovation in Organizations - Провідні стратегічні нововведення в організаціях 

https://www.coursera.org/course/innovation

29. Creativity, Innovation, and Change - Креативність, інновації та зміни  

https://www.coursera.org/course/cic

30. Data Analysis - Аналіз даних 

http://prometheus.org.ua/dataanalysis/

31. Data analysis and statistical language R output / Аналіз даних та статистичне виведення на мові R

http://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/Stat101/2016_T3/about