Маркетинг

1. Advertising and Society - Реклама і суспільство

https://www.coursera.org/course/adsoc

2. Understanding Media by Understanding Google - Розуміння засобів масової інформації через розуміння Google

 https://www.coursera.org/course/googlemedia

3. An Introduction to Marketing - Вступ до маркетингу

https://www.coursera.org/course/marketing

4. Design: Creation of Artifacts in Society - Дизайн: Створення артефактів у суспільстві

https://www.coursera.org/course/design

5. Subsistence Marketplaces - Ринкові відносини, що забезпечують достатній прожитковий мінімум

https://www.coursera.org/course/subsistence

6. Content Strategy for Professionals: Growing Audiences for Your Content - Контент-стратегія для професіоналів 2: розширення впливу вашого контенту і охоплення їм цільової аудиторії

https://www.coursera.org/course/growingaudiences

7. Marketing in a Digital World - Маркетинг в цифровому світі

https://www.coursera.org/course/dmdigitalworld  

8. Content Strategy for Professionals: Engaging Audiences for Your Organization - Контент-стратегія для професіоналів 1: залучення уваги цільової аудиторії до вашої організації

https://www.coursera.org/course/contentstrategy  

9. Digital Analytics for Marketing Professionals: Marketing Analytics in Practice - Цифрова аналітика для фахівців з маркетингу: практика маркетингового аналiзу  

https://www.coursera.org/course/dmanalyticspractice

10. Digital Marketing Channels: Planning  - Канали Цифрового маркетингу: Планування  

https://www.coursera.org/course/dmchannelsplanning  

11. Digital Marketing Channels: The Landscape - Канали цифрового маркетингу: ландшафт

https://www.coursera.org/course/dmchannelslandscape  

12. Digital Analytics for Marketing Professionals: Marketing Analytics in Theory - Цифрова аналітика для фахівців з маркетингу: теорія маркетингового аналізу 

https://www.coursera.org/course/dmanalyticstheory

13. The Power of Markets - Cила ринків

https://www.coursera.org/course/powerofmarkets

14. Advanced Competitive Strategy - Прогресивна Конкурентна стратегія

https://www.coursera.org/course/advcompstrategy

15. International Organizations Management - Управління міжнародними організаціями

https://www.coursera.org/course/interorg

16. On Strategy : What Managers Can Learn from Philosophy - PART 1 - Стратегія: Що Менеджери можуть дізнатися з філософії - Частина 1

 https://www.coursera.org/course/businessandphilo

17. Supply Chain Management: A Learning Perspective - Управління ланцюжком поставок: навчальний підхід

 https://www.coursera.org/course/supplychain

18. Managing Your Time, Money, and Career: MBA Insights for Undergraduates - Управління вашим часом. грошима та кар'єрою.: аналітичні висновки по програмі  MBA для студентів

https://www.coursera.org/course/managingmoney

19. An Introduction to Operations Management - Введення в управління операціями

https://www.coursera.org/course/operations

20. Fundamentals of Management - Основи менеджменту

https://www.coursera.org/course/funmanage

21. Building an Information Risk Management Toolkit - Розробка набору інструментів, що дозволяє управляти ризиками в сфері інформації 

https://www.coursera.org/course/inforisk

22. Managing Project Risks and Changes - Управління ризиками проекту та змінами по проекту

https://www.coursera.org/course/projectrisks

23. Managerial Accounting: Cost Behaviors, Systems, and Analysis - Управлінський облік: динаміка витрат, системи та аналіз 

https://www.coursera.org/course/acctcostanalysis

24. Budgeting and Scheduling Projects - Планування бюджету та графіка проектів

https://www.coursera.org/course/budgetingprojects

25. Effective Problem-Solving and Decision-Making - Ефективне вирішення проблем і прийняття рішень

https://www.coursera.org/course/probsolve

26. Operations Management - Управління операціями

https://www.coursera.org/course/operationsmanagement

27. Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal & Professional Productivity - Як працювати розумніше, а не важче: Планування робочого часу для підвищення особистої і професійної продуктивності

 https://www.coursera.org/course/worksmarter

28. Managerial Accounting: Planning, Standard Costing, and Performance Measurement - Управлінський облік: планування, калькуляція собівартості за нормативними затратами та вимірювання ефективності

https://www.coursera.org/course/acctplanning

29. Project Management: The Basics for Success - Управління проектами: основи успіху

https://www.coursera.org/course/basicprojmanage

30. Information Security and Risk Management in Context - Інформаційна безпека та управління ризиками в сучасних умовах

 https://www.coursera.org/course/inforiskman

31. Critical Perspectives on Management - Ключові погляди на менеджмент

https://www.coursera.org/course/criticalmanagement

32. Leadership in 21st Century Organizations - Керівництво організаціями в 21 столітті

https://www.coursera.org/course/leadership21st

33. International Organizational Behavior and Leadership - Міжнародне керівництво та організаційна поведінка

https://www.coursera.org/course/intorb

34. Better Leader, Richer Life - Кращий лідер, багатше життя

https://www.coursera.org/course/totalleadership

35. Inspiring Leadership through Emotional Intelligence - Натхненне лідерство через Емоційний інтелект

https://www.coursera.org/course/lead-ei