Менеджмент

1.International Organizations Management Управління міжнародними організаціями

https://www.coursera.org/course/interorg

2.On Strategy : What Managers Can Learn from Philosophy - PART 1 Стратегія: Що Менеджери можуть дізнатися з філософії - Частина 1

https://www.coursera.org/course/businessandphilo

3.Supply Chain Management: A Learning Perspective  Управління ланцюжком поставок: навчальний підхід

https://www.coursera.org/course/supplychain  

4.Managing Your Time, Money, and Career: MBA Insights for Undergraduates Управління вашим часом. грошима та кар'єрою.: аналітичні висновки по програмі  MBA для студентів

https://www.coursera.org/course/managingmoney

5.An Introduction to Operations Management Введення в управління операціями

https://www.coursera.org/course/operations

6.Fundamentals of Management Основи менеджменту

https://www.coursera.org/course/funmanage

7. Building an Information Risk Management Toolkit Розробка набору інструментів, що дозволяє управляти ризиками в сфері інформації

https://www.coursera.org/course/inforisk

8. Managing Project Risks and Changes Управління ризиками проекту та змінами по проекту

https://www.coursera.org/course/projectrisks

9. Managerial Accounting: Cost Behaviors, Systems, and Analysis Управлінський облік: динаміка витрат, системи та аналіз

https://www.coursera.org/course/acctcostanalysis

10.Budgeting and Scheduling Projects Планування бюджету та графіка проектів

https://www.coursera.org/course/budgetingprojects

11.Effective Problem-Solving and Decision-Making Ефективне вирішення проблем і прийняття рішень

https://www.coursera.org/course/probsolve

12. Operations Management Управління операціями

https://www.coursera.org/course/operationsmanagement

13. Work Smarter, Not Harder: Time Management for Personal & Professional Productivity Як працювати розумніше, а не важче: Планування робочого часу для підвищення особистої і професійної продуктивності

https://www.coursera.org/course/worksmarter

14. Managerial Accounting: Planning, Standard Costing, and Performance Measurement Управлінський облік: планування, калькуляція собівартості за нормативними затратами та вимірювання ефективності

https://www.coursera.org/course/acctplanning

15. Project Management: The Basics for Success Управління проектами: основи успіху

https://www.coursera.org/course/basicprojmanage

16. Information Security and Risk Management in Context Інформаційна безпека та управління ризиками в сучасних умовах

https://www.coursera.org/course/inforiskman

17. Critical Perspectives on Management Ключові погляди на менеджмент

https://www.coursera.org/course/criticalmanagement

18. Leadership in 21st Century Organizations Керівництво організаціями в 21 столітті

https://www.coursera.org/course/leadership21st

19. International Organizational Behavior and Leadership Міжнародне керівництво та організаційна поведінка

https://www.coursera.org/course/intorb

20. Better Leader, Richer Life Кращий лідер, багатше життя

https://www.coursera.org/course/totalleadership

21. Inspiring Leadership through Emotional Intelligence Натхненне лідерство через Емоційний інтелект

https://www.coursera.org/course/lead-ei