Захист інформації

1. Information Security and Risk Management in Context / Інформаційна безпека та керування ризиками в сучасних умовах

https://www.coursera.org/course/inforiskman

2. Cybersecurity and Its Ten Domains / Кібербезпека та десять сфер її застосування

https://www.coursera.org/learn/cyber-security-domain

3. Cryptography / Криптографія

https://www.coursera.org/course/cryptography

4. Cryptography I /  Криптографія I

https://www.coursera.org/course/crypto

5. Cryptography II / Криптографія II

https://ru.coursera.org/course/crypto2

6. Computer Security / Комп’ютерна безпека

https://www.coursera.org/course/security

7. Software Security / Захист программного забезпечення

https://www.coursera.org/course/softwaresec

8. Internet History, Technology, and Security / Історія, технологія та безпека Інтернету

https://www.coursera.org/learn/internet-history/home/info

9. Programming Cloud Services for Android Handheld Systems:Security / Програмування хмарних послуг для портативних андроїд-систем:Безпека

https://www.coursera.org/course/mobilecloudsecurity

10.Software Security / Безпека програмного забезпечення

https://www.coursera.org/course/softwaresec

11.Malicious Software and its Underground Economy: Two Sides to Every Story / Зловмисне програмне забезпечення і його підпільна економіка: дві сторони медалі

https://www.coursera.org/course/malsoftware

12. Designing and Executing Information Security Strategies / Проектування і проведення стратегії інформаційної безпеки

https://www.coursera.org/course/infosec

13. Hardware Security / Безпека апаратури

https://www.coursera.org/course/hardwaresec 

14. Usable Security / Практична безпека

https://www.coursera.org/course/usablesec

15. Cyberwar, Surveillance and Security / Кібервійна, спостереження та безпека

https://www.edx.org/course/cyberwar-surveillance-security-adelaidex-cyber101x

16. Wiretaps to Big Data: Privacy and Surveillance in the Age of Interconnection / Прослуховування до великих даних: Конфіденційність та спостереження в еру взаємозв’язку

https://www.edx.org/course/wiretaps-big-data-privacy-surveillance-cornellx-engri1280x

17.  How to Succeed in your Security Career / Як досягти успіху у вашій кар'єрі по безпеці

https://www.udemy.com/how-to-succeed-in-your-security-career/?dtcode=X1Tpq7Z3ftdW  

18. Cyber Security / Кібер-безпека

https://www.udemy.com/cyber-security/?dtcode=3dzJn992YKcQ

19. Social Media Safety / Безпека соціальних медіа

https://www.udemy.com/internetsafety/?dtcode=k73uXPx2YKcQ

20. Security Awareness Campaigns (Lite) / Кампанії з усвідомлення безпеки

https://www.udemy.com/security-awareness-campaigns/?dtcode=Pu0ttcy3gsbh

21. Applied Cryptography / Прикладна криптографія

https://www.udacity.com/course/applied-cryptography--cs387

22.IT Security and Ethical Hacking / Безпека IT та етичний взлом

https://www.udemy.com/it-security-and-ethical-hacking/?dtcode=tJJSssu3gRrs

23. IT Security Beginner 2.0 / Безпека IT Новачок 2.0

https://www.udemy.com/it-security-beginner-certified-hacking-training/?dtcode=RvnoqHV3gRrs

24. Insuring your security in a world of uncertainty / Страхування вашої безпеку в світі невизначеності

https://www.udemy.com/security-protecting-yourself-in-a-modern-world/?dtcode=v11NEtt3gRrs

25. IT Security: Hacking Techniques for IT Professionals 2.0 / IT-безпека: Злом методи для ІТ-фахівців 2.0

https://www.udemy.com/it-security-professional-certified-hacking-training/?dtcode=VHsvPFn3gRrs

26. Security Awareness Training / Навчання з Усвідомлення безпеки

https://www.udemy.com/security-awareness-training/?dtcode=x4Nh4RY3gRrs

27. Information Security Concepts and Secure Design Principles / Концепції інформаційної безпеки та Безпечні принципи проектування

https://www.udemy.com/information-security-concepts-and-secure-design-principles/?dtcode=iQSJTkY3gRAW

28. Information Security Primer / Інформаційна безпека

https://www.udemy.com/information-security-primer/?dtcode=33B5ADr3gRAW

29. Cyber Security For Beginners. Avoid Business Data Breaches / Кібербезпека для початківців. Уникайте злам бізнес даних

https://www.udemy.com/cyber-security-for-beginners-avoid-business-data-breaches/?dtcode=lLvm9NV3gRAW

30. Mastering Python - Networking and Security  / Освоєння Python - Мережа та безпека

https://www.udemy.com/mastering-python-networking-and-security/?dtcode=cSSu2Vl3gRAW

31. Writing Secure PHP Code - PHP Security Tutorial  / Написання захищеного PHP коду- PHP Посібник безпеки

https://www.udemy.com/writing-secure-php-code/?dtcode=7DtsjP43gRAW

32. An Introduction to Ethical Hacking and Information Security / Введення в етичний злом і захист інформації

https://www.udemy.com/writing-secure-php-code/?dtcode=7DtsjP43gRAW

33. Cryptography And Math Security: Crack The Code Криптографія та математика безпеки: зламування коду https://www.udemy.com/cryptography/?dtcode=CmdQTGx3gRGX

34. Secure your network like a Fortune 500 Company  / Захисти свою мережу як фортуна 500 компанії

https://www.udemy.com/secure-your-network-like-a-furtune-500-company/?dtcode=DpIU3J73gRGX

35. Cisco Security Networking Fundamentals Cisco / Основи безпеки мереж

https://www.udemy.com/cisco-ccna-security/?dtcode=MeTXL5J3gRGX

36. SAP Security Training for all SAP / Захист навчання  для всіх

https://www.udemy.com/sap-security-program/?dtcode=NcBnN3Y3gRGX

37. Spring Security / Безпека в Spring

https://www.udemy.com/spring-security/?dtcode=CHOmt3q3gRPt

38. Learning Network Technology and Security / Навчання мережевих технологій та безпеки

https://www.udemy.com/network-security/?dtcode=FxWtFw63gRPt

39. Wireless Security / Безпроводова безпека

https://www.udemy.com/wireless-security/?dtcode=y719ze53gRPt

40. Data Security / Безпека даних

https://www.udemy.com/data-security/?dtcode=fTDN14X3gRPt

41. Basic Computer Security / Основні комп'ютерної безпеки

https://www.udemy.com/basic-computer-security/?dtcode=nBMDcbi3gRPt

42. Virtual Private Networks for beginners - VPN, Cisco training / Віртуальні приватні мережі для початківців - VPN, Cisco курси

https://www.udemy.com/virtual-private-network/?dtcode=6sWXoxA3gRXH

43. Microsoft MTA Security Fundamentals: 98-367 / Microsoft MTA Основи Безпеки: 98-367

https://www.udemy.com/microsoft-mta-security-fundamentals-98-367/?dtcode=H7yknIj3gRXH

44. Introduction to Cyber Security / Вступ до кібербезпеки

https://www.udemy.com/intro2cybersec/?dtcode=KWfqPWJ3gRXH

45. Introduction to Security Awareness Campaigns / Вступ до Кампанії з усвідомлення безпеки

https://www.udemy.com/introduction-to-security-awareness-campaigns/?dtcode=6eEC3iT3gRXH

46. Web Security Essential Training / Суть Веб-захисту

https://www.udemy.com/web-security-essential-training/?dtcode=NebhXBq3gS1D

47. Wireless Hacking and Security / Бездротовий Злом і Захист

https://www.udemy.com/wireless-hacking-and-security-vtc/?dtcode=XrR4AMK3gS1D

48. Web Application Security / Безпека веб-додатків

https://www.udemy.com/web-application-security/?dtcode=cya1ASP3gS1D

49. Digital Security Awareness / Усвідомлення Цифрової безпеки

https://www.udemy.com/digital-security-awareness/?dtcode=Q9vCQxA3gS1D

50. Cyber Squad - L1 Certified Training in Information Security /Кібер команда - L1 сертифіковане навчання в області інформаційної безпеки

https://www.udemy.com/certified-express-training-in-information-security/?dtcode=w4wLCIe3gSfx

51. PHP Security/Website Security PHP Безпека / Безпека веб-сайту

https://www.udemy.com/php-security-website-security-secure-your-website-today/?dtcode=j7iVmBm3gSfx

52. Internet Security - Protecting Laptops, Smartphones Tablets / Безпека в Інтернеті - Захист Ноутбуків, Смартфонів,Планшетів

https://www.udemy.com/internet-security-protecting-laptops-smartphones-tablets/?dtcode=PiDRPSK3gSfx

53. Cybersecurity Awareness Training / Усвідомлення Кібербезпеки

https://www.udemy.com/security-awareness/?dtcode=haXofh93gSlp