Мови програмування та програмні системи

1. Programming in R / Програмування на мові R

https://www.coursera.org/course/rprog

2. A set of tools for data processing specialists / Набір інструментальних засобів для фахівців з обробки даних

https://www.coursera.org/course/datascitoolbox

3. Algorithms / Алгоритми

https://www.coursera.org/course/algs4partI

4. Programming for all (Python) / Програмування для всіх (Python)

https://www.coursera.org/course/pythonlearn

5. Introduction to interactive programming language Python ( Part 2 ) / введення в інтерактивне програмування мовою Python (Часина 2)

https://www.coursera.org/course/interactivepython2

6. Introduction to Java Programming / Ведення в Java програмування 

https://www.edx.org/course/introduction-java-programming-part-1-hkustx-comp102-1x

7. Introduction to Mobile Application Development using Android / Введення в розробку мобільних додатків за допомогою Android

https://www.edx.org/course/introduction-mobile-application-hkustx-comp107x

8. Introduction to Programming with Java - Part 1: Starting to Program in Java / Вступ до програмування з Java – Частина1: Починаємо програмувати з Java

https://www.edx.org/course/introduction-programming-java-part-1-uc3mx-it-1-1x

9. Introduction to Java Programming – Part 2 / Вступ до Java програмування – Частина 2

https://www.edx.org/course/introduction-java-programming-part-2-hkustx-comp102-2x

10. Systematic Program Design - Part 1: The Core Method / Систематичне проектування програми – Частина 1: базовий метод         

https://www.edx.org/course/systematic-program-design-part-1-core-ubcx-spd1x

11. Systematic Program Design - Part 2/ Систематичне проектування програми – Частина 2  

https://www.edx.org/course/systematic-program-design-part-2-ubcx-spd2x

12. Systematic Program Design - Part 3: Abstraction, Search and Graphs / Систематичне проектування програми – Частина 2: Абстракція, пошук та граф

https://www.edx.org/course/systematic-program-design-part-3-ubcx-spd3x

13. Engineering Software as a Service / Розробка програмного забезпечення як сервіс

https://www.edx.org/course/engineering-software-service-uc-berkeleyx-cs169-1x

14.  Introduction to TypeScript / Вступ до  TypeScript

https://www.edx.org/course/introduction-typescript-microsoft-dev201x

15. Programming with C# / Програмування на С#

https://www.edx.org/course/programming-c-microsoft-dev204x-0

16. Introduction to Bootstrap/ Вступ до Bootstrap 

https://www.edx.org/course/introduction-bootstrap-tutorial-microsoft-dev203x-0

17. Querying with Transact-SQL / Запити з  Transact-SQL

https://www.edx.org/course/querying-transact-sql-microsoft-dat201x-0

18. Programming in Scratch / Програмування в  Scratch

https://www.edx.org/course/programming-scratch-harveymuddx-cs002x-0

19. Engineering Software as a Service, Part 2 / Розробка програмного забезпечення як сервіс, частина 2                                         

https://www.edx.org/course/engineering-software-service-part-2-uc-berkeleyx-cs169-2x

20. Introduction to Big Data with Apache Spark / Вступ до великих даних з Apache Spark

https://www.edx.org/course/introduction-big-data-apache-spark-uc-berkeleyx-cs100-1x

21. Scalable Machine Learning / Масштабоване машинне навчання

https://www.edx.org/course/scalable-machine-learning-uc-berkeleyx-cs190-1x

22. Introduction to Cloud Computing / Вступ до хмарних обчислень

https://www.edx.org/course/introduction-cloud-computing-ieeex-cloudintro-x

23. Building Cloud Apps with Microsoft Azure – Part 1 / Створення клауд-додатків з  Microsoft Azure – Частина 1

https://www.edx.org/course/building-cloud-apps-microsoft-azure-part-microsoft-dev202-1x

24. Building Cloud Apps with Microsoft Azure – Part 2  / Створення клауд-додатків з  Microsoft Azure – Частина 2

https://www.edx.org/course/building-cloud-apps-microsoft-azure-part-microsoft-dev202-2x

25. Building Cloud Apps with Microsoft Azure – Part 3 / Створення клауд-додатків з  Microsoft Azure – Частина 3

https://www.edx.org/course/building-cloud-apps-microsoft-azure-part-microsoft-dev202-3x

26. Introduction to Office 365 APIs / Основи роботи з API Office 365

https://www.edx.org/course/introduction-office-365-apis-microsoft-cld201x-0

27. Projects in Java  / Проекти в Java 

https://www.udemy.com/learn-java-by-building-projects/?dtcode=aov9IRg3hqhq

28. Java Multithreading / Баготопотоковість Java

https://www.udemy.com/java-multithreading/?dtcode=A4CNgQS3hqhq

29. Netbeans with Java / Netbeans з Java

https://www.udemy.com/netbeans/?dtcode=yMqZdwP3hqhq

30. Java for Beginners / Java для новачків

https://www.udemy.com/java-for-beginners4/?dtcode=yWeihts3hqhq

31. Java for Beginners / Java для новачків

https://www.udemy.com/java-for-beginners5/?dtcode=Sv04Piv3hqhq

32. Java Tutorial with Java 8 by Examples / Java посібник с Java 8 в прикладах

https://www.udemy.com/java-essential-training-with-java-8/?dtcode=nDKN2Hk3hqhq

34. Introduction to Java for Programmers / Введення в Java для програмістів

https://www.udemy.com/introduction-to-java-programming/?dtcode=I9H7Qla3hqhq

36.  Java Web Services / Java Web сервіси 

https://www.udemy.com/java-web-services/?dtcode=ionEHqF3hqhq

37. Java Essentials for Android / Java початки для Android

https://www.udemy.com/java-essentials-for-android/?dtcode=zMlt3Hf3hqhq

38.  Java - The Beginners Series /  Java -для початківців

https://www.udemy.com/java-the-beginners-series/?dtcode=ZOY4aUK3hqpQ

39. Become An Awesome Java Professional  / Стань найкращим програмістом Java

https://www.udemy.com/java-programming-wizard/?dtcode=5R8dreT3hqpQ

41. Learn Java From Scratch / Вивчи Java з нуля

 https://www.udemy.com/learn-java-from-scratch/?dtcode=ZXWY7EO3hqpQ

42. Algorithms and Data Structures in Java  / Алгоритми і структури даних в Java

https://www.udemy.com/algorithms-and-data-structures/?dtcode=HdiHrut3hqpQ

44. Java Tutorial for Complete Beginners  / Java посібник для початківців

https://www.udemy.com/java-tutorial/

45. HTML & CSS

https://www.codecademy.com/tracks/web

46. jQuery

https://www.codecademy.com/tracks/jquery

47.Ruby 

https://www.codecademy.com/tracks/ruby

48.PHP

https://www.codecademy.com/tracks/php

49.Функции JavaScript / JavaScript Functions

https://www.udemy.com

50. Advanced Java Programming (Java SE 7) / Розширена мова програмування Java ( Java SE 7 )

https://www.udemy.com/advanced-java-programming-java-se-7-vtc/?dtcode=lmY8i4M3hqze

51. Solving Games in Java (Part I)  / Розробка ігор в Java ( Частина I)

https://www.udemy.com/solving-games-in-java-part-i/?dtcode=NDJMmKa3hqze

52. Introduction to Data Structures & Algorithms in Java  / Введення в структури даних і алгоритмів в Java

https://www.udemy.com/introduction-to-data-structures-algorithms-in-java/?dtcode=l68i0D83hqze

53.Advanced Java Programming  / Розширене програмування Java 

https://www.udemy.com/advanced-java-programming/?dtcode=bMBqY513hqze

54. Learn Test Driven Development in Java  / Вивчення Test Driven Development в Java

https://www.udemy.com/learn-test-driven-development-in-java/?dtcode=mXetYIp3hqze

55. Intro to Java Programming  / Введення в Java програмування

https://www.udemy.com/intro-to-java-programming/?dtcode=Mwi9c5U3hqze

56. Java Tutorial For Beginners (Step by Step) / Java посібник для початківців ( Шаг за шагом )

https://www.udemy.com/java-tutorial-for-beginners-step-by-step-tutorial/?dtcode=vFxKp4R3hqFm

57. Design Patterns in Java LiveLessons  / Шаблони в Java LiveLessons

https://www.udemy.com/design-patterns-in-java-livelessons/?dtcode=PS7XDQ33hqFm

58. Learn Java Script Server Technologies From Scratch / Вивчення Java Script серверних технологій з нуля

https://www.udemy.com/learn-java-script-server-technologies-from-scratch/?dtcode=CoblCtk3hqFm

59.Learn Python: Python for Beginners / Вчимо Python: Python для початківціі

https://www.udemy.com/learn-python/?dtcode=b8YqDpL3hq9g

60. Python for Beginners / Python для початківців

https://www.udemy.com/python-for-beginners/?dtcode=CRCW1A83hq9g

61. Python 101 / Python 101

https://www.udemy.com/kypython-101/?dtcode=hydctTI3hq9g

62. Python GUI / Python GUI

https://www.udemy.com/python-gui-programming-using-tkinter-module-for-beginners/?dtcode=NhGH0bh3hq9g

63. Mastering Python / Освоення Python

https://www.udemy.com/mastering-python/?dtcode=InVCECJ3hq9g

64. Python for Rookies / Python для початківців

https://www.udemy.com/python-for-rookies/?dtcode=uXezuEi3hq9g

65. Python and Network Automation: Build 5 Python Apps / Python і автоматизація мережі: Build 5 дотаток Python

https://www.udemy.com/python-programming-for-real-life-networking-use/?dtcode=2i3qel23hq9g

66.Python for Beginners: Learn Python from Scratch / Python для початківців: вивчення Python із Scratch

 https://www.udemy.com/python-course/?dtcode=MNbO2iK3hq9g

67. Data Analysis in Python with Pandas / Аналіз даних в Python за допомогою Pandas

https://www.udemy.com/data-analysis-in-python-with-pandas/?dtcode=2wroK8K3hq9g

68. Python, The Next Level (Intermediate) / Python, наступний рівень (Intermediate)

https://www.udemy.com/python-the-next-level/?dtcode=L9t5XqU3hq9g

69. Projects in Django and Python / Проекти в Django и Python

https://www.udemy.com/projects-in-django-and-python/?dtcode=bKoHb9X3hq9g

70. Mastering Python: Networking and Security / Освоення Python: мережі і безпека.

https://www.udemy.com/projects-in-django-and-python/?dtcode=bKoHb9X3hq9g

71. Game Development Fundamentals with Python / Основи розробки ігор в Python

https://www.udemy.com/game-development-fundamentals-with-python/?dtcode=NNeirek3hq9g

72.Learn Python in 1 Hour / Вивчення Python за 1 годину

https://www.udemy.com/learn-python-in-1-hour/?dtcode=VqhddXz3hq9g

73.Python Tutorial for Absolute Beginners / Python вивчення для абсолютних новачків

https://www.udemy.com/python-crash-course-for-absolute-beginners/?dtcode=LS1fQHm3hq9g

74. Python for Trading & Investing / Python для торгівлі та інвестицій

https://www.udemy.com/python-for-trading-investing/?dtcode=9HpEETk3hq9g

75. Programming in python / Програмування в python

https://www.udemy.com/programming-in-python/?dtcode=s5J4naX3hq9g

76. Python: Learn Python Today And Become A True Code Warrior / Python: Вчи Python сьогодні і стань справжнім воїном Python

https://www.udemy.com/learn-python-in-3-days-the-best-python-training-in-3-days/?dtcode=2yelFjg3hq9g

77.Learning Python for Data Analysis and Visualization / Вивчення Python для аналізу даних і візуалізації

https://www.udemy.com/learning-python-for-data-analysis-and-visualization/?dtcode=kJlyO7h3hq9g

78. Python Programming v3.4.2 / Програмування в Python v3.4.2

https://www.udemy.com/complete-python-programming-for-beginners/?dtcode=9mjvPFr3hqBI

79. Web Programming with Python / Веб програмування з Python

https://www.udemy.com/web-programming-with-python/?dtcode=MIhpQBB3hqBI

80. Learn Programming with Python / Вивчаємо програмування Python

https://www.udemy.com/learn-computer-programming-with-python/?dtcode=d2UtrCk3hqBI

81. A Gentle Introduction to Python Programming / Вступ до програмування Python

https://www.udemy.com/a-gentle-introduction-to-python-programming/?dtcode=rgmscp73hqBI

82. Algorithms and Data Structures & Machine Learning in Python / Алгоритми і структури даних і вивчення машин в Python

https://www.udemy.com/algorithms-and-data-structures-in-python/?dtcode=d4Dh8693hqBI

83. Python basics with Project / Основи Python з Project

https://www.udemy.com/python-basics-with-project/?dtcode=dULpokU3hqHH

84. Computer Algorithms / Комп`ютерні алгоритми

http://nptel.ac.in/courses/106104019/

85. NOC:Programming and Data structures (PDS) / NOC: Програмування и структури данних

http://nptel.ac.in/courses/106106130/

86. Introduction to Programming / Введення в програмування

http://nptel.ac.in/syllabus/syllabus.php?subjectId=106101006

87. Parallel programming using the language C+ / Паралельне програмування з використанням мови C+

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/parallel-programming-c-sharp-rus

88. Application development on the Microsoft platform / Розробка додатків на платформі Microsoft

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/app-development-on-microsoft-platform-rus

89. The programming language C+ / Мова програмування С+

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/csharp_part_2

90. C# Fundamentals for Absolute Beginners / Основи C для абсолютних новачків https://www.microsoftvirtualacademy.com/en-US/training-courses/c-fundamentals-for-absolute-beginners-8295

91. JavaScript Fundamentals for Absolute Beginners / Основи JavaScript для абсолютних новачків

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/javascript-fundamentals-for-absolute-beginners

92. Developer Productivity: What's New in C# / Розробник продуктивності : Що нового в C # 6

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/developer-productivity-what-s-new-in-c-6

93. Introduction to ASP.NET MVC / Введення в ASP.NET MVC

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/introduction-to-asp-net-mvc_rus

94. Begin development of a language HTML5 with JavaScript and CSS3 / Починаємо розвиток мови HTML5 з JavaScript і CSS3

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/9c8bdcd2-584b-424a-94f8-605e60c38420

95. Developing Windows Store apps on HTML / JS / Розробка Windows Store додатки на HTML / JS

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/windows-store-html-js-rus

96. HTML5 & CSS3 Fundamentals: Development for Absolute Beginners / HTML5 CSS3 & Основи: Розробка для абсолютних новачків

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/html5-css3-fundamentals-development-for-absolute-beginners

97. JavaFX Java GUI Design / JavaFX Java GUI дизайн

http://freevideolectures.com/Course/3461/JavaFX-Java-GUI-Design

98. Android Studio / Андроід студія

http://freevideolectures.com/Course/3465/Android-Studio

99. Linux Programming and Scripting / Програмування Linux і сценарії

http://freevideolectures.com/Course/3458/Linux-Programming-and-Scripting

100. R Programming / R програмування

http://freevideolectures.com/Course/3422/R-Programming

101. Python GUI with Tkinter / Python графічний інтерфейс з Tkinter

http://freevideolectures.com/Course/3416/Python-GUI-with-Tkinter

102. C Programming / C програмування

http://freevideolectures.com/Course/3413/C-Programming

103. Java Algorithms / Java алгоритми

http://freevideolectures.com/Course/3393/Java-Algorithms

104. XHTML and CSS / XHTML і CSS

http://freevideolectures.com/Course/3245/XHTML-and-CSS

105. Programming Fundamentals​ / Основи програмування​

http://courses.prometheus.org.ua/courses/KPI/Programming101/2015_T1/about

106. CS50 / CS50

http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/CS50/2016_T1/about

107. C# / C#

http://courses.prometheus.org.ua/courses/Microsoft/CS201/2016_T1/about

108. Java / Java

http://courses.prometheus.org.ua/courses/EPAM/JAVA101/2016_T2/about