Web технології та Web дизайн

Загальні питання Web дизайну

1. Architecture of Web Applications / Архітектура веб-додатків

https://ru.coursera.org/course/webapplications

2. Design Principles: an Introduction / Принципи дизайну: Введення

https://ru.coursera.org/learn/design-principles

3. Powerful tools for teaching and learning, Web 2.0 tools / Потужні інструменти для викладання та навчання: інструменти Web 2.0

https://ru.coursera.org/course/newtechtools

4. Applications for the Cloud / Додатки для хмарних обчислень

https://ru.coursera.org/course/cloudapplications

5. Introduction to Database / Введення в бази даних

https://ru.coursera.org/course/db

6. Querying with Transact-SQL / Запити з Transact-SQL

https://www.edx.org/course/querying-transact-sql-microsoft-dat201x-0

7. Learn HTML5 from W3C / Дізнайтеся про HTML5 від W3C

https://www.edx.org/course/learn-html5-w3c-w3cx-html5-1x

8. Systematic Program Design - Part 1: The Core Method / Систематичний програмний дизайн - Частина 1: Основний Спосіб

https://www.edx.org/course/systematic-program-design-part-1-core-ubcx-spd1x

9. Systematic Program Design - Part 2: Arbitrary Sized Data / Систематичний програмний дизайн - Частина 2: Довільний Розмір даних

https://www.edx.org/course/systematic-program-design-part-2-ubcx-spd2x

10. Systematic Program Design - Part 3: Abstraction, Search and Graphs / Систематичний програмний дизайн - Частина 3: Абстракція, пошук і Графіки

https://www.edx.org/course/systematic-program-design-part-3-ubcx-spd3x

11. Building a Social Network in PHP & MySQL From Scratch / Побудова соціальної мережі на PHP MySQL і з нуля

https://www.udemy.com/social-network-in-php-mysql/?dtcode=Prgx9ma3hdxs

12. Projects in HTML5 / Проекти в HTML5

https://www.udemy.com/projects-in-html5/?dtcode=9jRAzF03heaS

13. HTML Tutorial: HTML & CSS for Beginners / Підручник HTML: HTML & CSS для початківців

https://www.udemy.com/learn-html5/?dtcode=w1TNJtF3heaS

14. Build Websites from Scratch with HTML & CSS / Створюйте веб-сайти з нуля HTML & CSS

https://www.udemy.com/build-website-scratch/?dtcode=eThXPwm3heaS

15. Ionic Framework by Example: Create Mobile Apps in HTML5 / Іонні фреймворки за прикладом: Створення мобільних додатків в HTML5

https://www.udemy.com/ionic-by-example/?dtcode=3QwSKx53heiI

16. HTML5 Essentials for Beginners / HTML5 Основи для початківців

https://www.udemy.com/html5-essentials-for-beginners/?dtcode=Rznt0Od3heiI

17. Learn Web Designing & HTML5/CSS3 Essentials in 4-Hours / Вивчіть Розробку веб & HTML5/CSS3 Основи в 4-години

https://www.udemy.com/build-beautiful-html5-website/?dtcode=x4NMxem3hej7

18. Step-by-step HTML and CSS for Absolute Beginners / Крок за кроком HTML і CSS для початківців

https://www.udemy.com/step-by-step-html-and-css-for-absolute-beginners/?dtcode=HmaSLWE3hej7

19. HTML Workshop / HTML Workshop

https://www.udemy.com/html-workshop/?dtcode=1QfECco3hej7

20. Web Design: HTML & CSS For Rookies / Веб-дизайн: HTML & CSS For Rookies

https://www.udemy.com/web-design-css-html-for-beginners/?dtcode=rACZDkV3hejF

21. GIMP & HTML: Free Web Graphic Design / GIMP і HTML Безкоштовний веб Графічний дизайн

https://www.udemy.com/gimp-html/?dtcode=Va73VGd3hejF

22. Creating a Responsive HTML Email / Створення HTML Email

https://www.udemy.com/creating-responsive-html-email/?dtcode=6gVNJTO3hesr

23. HTML5 Mobile Game Development for Beginners / HTML5 Мобільна гра для розвитку початківців

https://www.udemy.com/html5-game-development/?dtcode=DCNQaWF3hesr

24. The Complete Web Developer Course - Build 20 Websites / Повний курс веб-розробників - побудувати 20 сайти

https://www.udemy.com/the-complete-web-developer-course-build-20-websites/?dtcode=mqiM5103hesr

25. HTML5 , CSS3 and JavaScript: Complete Course / HTML5, CSS3 і JavaScript: Повний курс

https://www.udemy.com/learn-complete-html5-and-css3-from-scratch/?dtcode=jmCyXHP3hesr

26. Design A Kick-Butt HTML Web Page or Mini Site with Photoshop / Дизайн з прикладом HTML веб-сторінки або міні-сайт з Photoshop

https://www.udemy.com/design-your-own-html-website-or-salesletter-with-photoshop/?dtcode=MbBeViI3het4

27. Projects in PHP and MySQL / Проекти в PHP і MySQL

https://www.udemy.com/the-complete-web-development-course-learn-by-building-apps/?dtcode=mu1v7q23heyR

28. PHP for Beginners - Become a PHP Master and Make Money Fast / PHP для початківців - Стати PHP Майстром і швидко заробити гроші

https://www.udemy.com/php-for-complete-beginners-includes-msql-object-oriented/?dtcode=QKYqkOx3heyR

29. Learn PHP Programming From Scratch / Дізнайтеся PHP програмування з нуля

https://www.udemy.com/learn-php-programming-from-scratch/?dtcode=ykf1Yrg3heyR

30. Learning Dynamic Website Design - PHP MySQL and JavaScript / Вивчення динамічного дизайну сайту - PHP MySQL і JavaScript

https://www.udemy.com/learning-dynamic-website-design/?dtcode=r5ufHVo3heyR

31. Writing Secure PHP Code - PHP Security Tutorial / написання Secure PHP коду - PHP Підручник безпеки

https://www.udemy.com/writing-secure-php-code/?dtcode=PJpHPli3heyR

32. PHP & MySQL - Learn The Easy Way. Master PHP & MySQL Quickly / PHP і MySQL  - Дізнайтеся легкий шлях. Майстер PHP і MySQL швидко

https://www.udemy.com/learning-php-and-mysql-development-the-easy-way/?dtcode=TGp2Wdv3heyR

33. OOP PHP: Object Oriented Programming with PROJECT #1 Course / ООП PHP: об'єктно-орієнтоване програмування з проектом # 1 курс

https://www.udemy.com/oop-php-object-oriented-programing-with-project-1-course/?dtcode=5CIfme03heyR

34. PHP and MySQL Database Integration / PHP і бази даних MySQL інтеграції

https://www.udemy.com/php-and-mysqli/?dtcode=nbPOdTR3heyR

35. Beginner PHP and MySQL Tutorial / Новачок PHP і MySQL

https://www.udemy.com/php-mysql-tutorial/?dtcode=lQboluF3hezy

36. PHP Development / Розробка PHP

https://www.udemy.com/calebthevideomaker2-php-development-classes/?dtcode=ryJs3Ng3hezy

37. HTML/HTML5 and PHP/MySQL - Web Developer Easy Scratch / HTML / HTML5 і PHP / MySQL - Веб-розробник з нуля

https://www.udemy.com/web-developer-from-scratch-html-html5-php-mysql/?dtcode=5iYpi1W3hezy

38. Certified Secure Coder- PHP (CSC- PHP) / Сертифікований кодер безпеки - PHP (PHP CSC-)

https://www.udemy.com/hacking-securing-php/?dtcode=VRF5hST3hezR

39. PHP Object Oriented Programming: Build a Login System / PHP об'єктно-орієнтоване програмування: Створення системи Login

https://www.udemy.com/php-object-oriented-programming-build-a-login-system/?dtcode=QDIUAze3heKk

40. Learn AJAX with PHP from Scratch using jQuery / Дізнайтеся AJAX з PHP з нуля, використовуючи JQuery

https://www.udemy.com/learn-ajax-with-php/?dtcode=Ip2tR0k3heKk

41. JavaScript for Beginners by Examples / JavaScript для початківців по прикладам

https://www.udemy.com/javascript-fundamentals-from-scratch-by-examples/?dtcode=jaJ1hBG3heMi

42. JavaScript from Beginner to Expert / JavaScript від новачка до експерта

https://www.udemy.com/javascript-from-beginner-to-expert-bring-life-to-your-site/?dtcode=nqXKZQK3heMi

43. Build Web Apps with React JS and Flux / Створення Web-додатки за допомогою JS і Flux

https://www.udemy.com/learn-and-understand-reactjs/?dtcode=doSr7J83heMi

44. Learning JavaScript Programming Tutorial. A Definitive Guide / Навчання JavaScript підручник з програмування. Повне керівництво

https://www.udemy.com/programming-javascript/?dtcode=urgi97f3heMR

45. Become a Certified Web Developer / Стати сертифікованим веб-розробником

https://www.udemy.com/become-a-certified-web-developer/?dtcode=oY6q94s3heMR

46. JavaScript for Absolute Beginners / JavaScript для абсолютних новачків

https://www.udemy.com/javascript-for-absolute-beginners/?dtcode=h8UvcEr3heMR

47. Learn Essential Javascript Fundamentals / Дізнайтеся основи Javascript

https://www.udemy.com/learn-javascript-fundamentals-in-an-hour/?dtcode=nyqxuB63heNq

48. Javascript and jQuery Basics for Beginners / Основи Javascript і jQuery для початківців

https://www.udemy.com/javascript-and-jquery-basics-for-beginners/?dtcode=jHg9I5M3heNq

49. JavaScript for beginners - A Complete Guide / JavaScript для початківців - Повне керівництво

https://www.udemy.com/javascript-a-complete-guide/?dtcode=aIlAfsb3heNq

50. JavaScript High Performance / Висока продуктивність JavaScript

https://www.udemy.com/javascript-high-performance/?dtcode=H4GZIKF3heNq

51. Beginning ES6, The Next Generation of JavaScript / Вступ ES6, наступного покоління JavaScript

https://www.udemy.com/learn-es6/?dtcode=KSVv77z3heNR

52. Web Development Foundations base for your coding environment / Веб основи розвитку для середовища кодування

https://www.udemy.com/web-development-foundations-base-for-your-coding-environment/?dtcode=IddQGq73heOf

53. The Java Spring Tutorial: Learn Java's Popular Web Framework / Навчання Java: Дізнайтеся про популярні веб-рамки в Java

https://www.udemy.com/javaspring/?dtcode=KhUsRUA3hePc

54. Metasploit Framework for Beginners / Metasploit Framework для початківців

https://www.udemy.com/metasploit-framework-for-beginners/?dtcode=ZtYNrI23hePc

55. Spring Framework 4 Tutorial: Practical, Rapid, Intuitive / Spring Framework 4 Навчальний посібник: Практичний, швидкий, інтуїтивний

https://www.udemy.com/spring-framework-4/?dtcode=F70o1fV3hePc

56. Complete Website & CMS in PHP & MySQL From Scratch! / Повний Сайт & CMS PHP в MySQL  з нуля!

https://www.udemy.com/cms-admin-panel-in-php-mysql/?dtcode=cw6vYMJ3hePV

57. How to Build a CMS with PHP / Як побудувати CMS з PHP

https://www.udemy.com/make-a-cms/?dtcode=tlxyQyT3hePV

58. Learn Photoshop, Web Design & Profitable Freelancing / Дізнайтеся про Photoshop, веб-дизайн & Прибутковий фріланс

https://www.udemy.com/learn-how-to-make-money-with-photoshop/?dtcode=4SRBXB43heQy

59. How To Flip A Website / Як перевернути Сайт

https://www.udemy.com/how-to-flip-a-website/?dtcode=7rtqXHH3heQy

60. Building a Search Engine in PHP & MySQL / Побудова пошукової системи в PHP & MySQL

https://www.udemy.com/creating-a-search-engine-in-php/?dtcode=PV5EWNJ3hf3i

Дизайн, анімація, 3D моделювання

1. Вивчення програми  Adobe Muse з нуля

https://www.udemy.com/musemaster

2. Photoshop CC for Web Design Beginners/ Photoshop CC для веб-дизайну для початківців

https://www.udemy.com/photoshop-for-web-design-beginners-version2

3. How to make a Banner in Photoshop CC 2015/ Як зробити банер в Photoshop CC 2015
https://www.udemy.com/how-to-make-a-banner-in-photoshop

4. How To Create A Website using WordPress/ Як створити сайт за допомогою WordPress
https://www.udemy.com/how-to-create-a-website-using-wordpress-step-by-step

5. Adobe-Photoshop/ Вивчення Adobe-Photoshop

https://alison.com/courses/Adobe-Photoshop

6. Adobe After Effects/ Вивчення Adobe After Effects

https://alison.com/courses/Adobe-After-Effects-How-to-create-Motion-Effects-and-Visual-Graphics

7. Interactive 3D Graphics/ Інтерактивна  3D графіка

https://www.udacity.com/course/interactive-3d-graphics--cs291

8. Computer Graphics/ Комп’ютерна графіка

https://www.edx.org/course/computer-graphics-uc-san-diegox-cse167x-1

9. 3D-art and animation in video games /3D-мистецтва та анімація у відеоіграх

https://www.coursera.org/learn/videojuegos-animation

10. Introduction to create illustrations /Введення в створення ілюстрацій

https://www.coursera.org/learn/image-making

11. The most complex lessons in Adobe Muse / Найдокладніші уроки по  Adobe Muse

https://www.udemy.com/adobe-muse-g

12. CSS beginner Easy way to Get started with better web design/ CSS beginner – легкий спосіб почати роботу у веб-дизайні

https://www.udemy.com/introduction-to-css-beginners-guide-to-css-web-design

13. Photoshop for Entrepreneurs - Design 11 Practical Projects/ Photoshop для підприємців - Design 11 практичні проекти

https://www.udemy.com/photoshop-for-entrepreneurs

14. Flat Icons: Create Flat Design Icons In PowerPoint/ Плоскі іконки: створення плоских іконок у PowerPoint

https://www.udemy.com/flat-icon-design-powerpoint

15. How To Design Flat Business Cards In PowerPoint/ Створення візитних карток у PowerPoint

https://www.udemy.com/design-flat-business-cards-in-powerpoint

16. Canva : Book Cover Design/ Canva : дизайн обкладинки книги

https://www.udemy.com/canva-book-cover-design

17. Introduction to Graphic Design/ Введення в області графічного дизайну

https://www.udemy.com/introduction-to-graphic-design

18. Photoshop CC for Beginners - A Comprehensive Crash Course/ Photoshop CC для початківців – комплексний  курс

https://www.udemy.com/photoshop-cc-for-beginners-a-comprehensive-crash-course

19. How to Design a Logo - a Beginners Course/ Створення логотипу – курс для початківців

https://www.udemy.com/how-to-design-a-logo-a-beginners-course

20. Photoshop in Ease: Create World Amazing Graphic Designs/ Легке вивчення Photoshop: створення дивовижного графічного дизайну

https://www.udemy.com/photoshop-knights-become-a-professional-in-no-time

21. Create Your Own Character in Blender /Створи свого власного персонажа в Blender

https://www.udemy.com/create-your-own-character 

22. Базовий курс по 3D Studio Max
https://www.udemy.com/3d-begin

23. 3ds Max + Unreal Engine/Вивчення 3ds Max + Unreal Engine

https://www.udemy.com/3ds-max-unreal-engine-4-easy-real-time-for-arch-viz

24. Unity3D - Master Unity / Вивчення Unity3D - Master Unity

https://www.udemy.com/unity3d-master-unity-by-building-games-from-scratch

25. Adobe After Effects Expressions: Create Motion Infographics/ Adobe After Effects Expressions: створення рухомого зображення

https://www.udemy.com/adobe-after-effects-expressions-create-motion-infographics

26. Animation in Photoshop: Create an Amazing Motion Typography/ Анімація в Photoshop: створення дивовижної рухомої анімації

https://www.udemy.com/animate-via-photoshop-create-an-amazing-motion-typography  

27. After Effects 2016 - Complete Tutorial from Novice to Expert/ After Effects 2016 – повний курс від новачка до експерта

https://www.udemy.com/after-effects-kinetic-typography  

28. After Effects for Beginners/ After Effects для початківців

https://www.udemy.com/aftereffects-beginners-complete  

29. 3D Animation with Blender/ 3D анімація за допомогою Blender

https://www.udemy.com/3d-animation-with-blender  

30. Create and Animate your Photo-Composition in Photoshop/ Створення і анімування фото-композиції у Photoshop

https://www.udemy.com/creating-and-animating-photo-composition-in-photoshop-after-effects

31. Introduction and establishment figures/Введення і створення ілюстрацій

https://ru.coursera.org/learn/image-making

32. Introduction to gamedesign /Введення в геймдизайн
https://ru.coursera.org/learn/game-design

33. Vector Illustration in Adobe Photoshop/ Векторна ілюстрація в Adobe Photoshop

https://www.udemy.com/vector-illustration-in-adobe-photoshop  

34. Digital Landscapes : Painting Environments with Photoshop/ Цифрові пейзажі: малювання середовища у Photoshop

https://www.udemy.com/digital-landscapes-painting-environments-with-photoshop  

35. AutoCAD 2D. From zero to professional/AutoCAD 2D. З нуля до професіонала

https://www.udemy.com/autocad-2013  

36. Learn InDesign : Design Magazines and More in InDesign/Вивчення InDesign :журнали по дизайну і багато іншого в InDesign

https://www.udemy.com/indesign-course  

37. Create hand drawn character animations using Photoshop/Створення мальованої анімації персонажів за допомогою Photoshop

https://www.udemy.com/photoshop-animations  

38. Enjoy Adobe Photoshop & Final Cut Pro: The Basics/Насолоджуйтесь Adobe Photoshop і Final Cut Pro: Основи

https://www.udemy.com/photoshop-basics-and-final-cut-pro-x-basics-tutorial  

39. Getting Started with Lightroom 5/Почни з Lightroom 5

https://www.udemy.com/getting-started-with-lightroom-5  

40. Creating animation in Synfig Studio/Створення анімації в Synfig Studio

https://www.udemy.com/synfig-studio-cutout-animation-ru  

41. 3DS Max - with zero Interior 2.0/3DS Max – Интер’єр з нуля 2.0

https://www.udemy.com/3d-interior-levelup  

42. Basic course in 3D Studio Max/Базовий курс по 3D Studio Max

https://www.udemy.com/3d-begin  

43. Low Poly Modeling and animation in Cinema 4D/Low Poly моделювання і анімація в Cinema 4D

https://www.udemy.com/low-poly-cinema-4d  

44. 3Ds Max for beginners/3Ds Max для початківців

https://www.udemy.com/3ds-max-1  

45. Complete 2D Character Rigging & Animation in After Effects/Створення 2D  персонажів та анімації в After Effects

https://www.udemy.com/art-to-life  

46. Blender 3D Complete Volume One/Вивчення  Blender 3D Complete Volume One

https://www.udemy.com/blender-3d-complete-vol-one  

47. Get your animation Game Ready with Unity & Anime Studio Pro/Створюйте анімації у Game Ready  Unity & Anime Studio Pro

https://www.udemy.com/get-your-animation-game-ready-with-unity-anime-studio-pro  

48. AutoCAD 2D and 3D practice drawings/AutoCAD 2D і 3D практика креслення

https://www.udemy.com/autocad-2d-and-3d-practice-drawings  

49. Create 3D Game Characters /Створення 3D ігрових персонажів

https://www.udemy.com/create-3d-game-characters-no-modeling-or-rigging-required

50. Basic Animation In After Effects/Базова анімація в After Effects

https://www.udemy.com/basic-animation-in-after-effects  

51. Basics of Web UI development / Основи Web UI розробки

http://courses.prometheus.org.ua/courses/LITS/108/2016_T4/about